Stor skillnad på utsläppsnivåer bland fjärrvärmeverk

Energi Mälarenergi i Västerås och Vattenfall i Uppsala har många gånger högre koldioxidutsläpp än andra företag i branschen. Det visar en rapport från Fastighetsägarna.

Stor skillnad på utsläppsnivåer bland fjärrvärmeverk

Det är Fastighetsägarna Mittnord som jämfört 16 fjärrvärmeleverantörer i norra och mellersta Sveriges. Fjärrvärmerapporten jämför tre parametrar, pris, prisökningstakt och koldioxidutsläpp.

Mälarenergi i Västerås och Vattenfall i Uppsala längst ner på rakningen. Anledningen är koldioxidutsläpp som är 20 gånger så stora företaget med lägsta noteringen.

–Rapportens syfte är dels att fokusera på priset men kanske mer intressant är att se hur leverantörerna lyckas, eller misslyckas, med att sänka koldioxidutsläppen från produktionen. Detta är viktigt för våra medlemmar i strävan att bidra till ett grönare samhälle, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna Mittnord.

Rapporten jämför också hur stor del av bränslemixen som är fossil samt hur stor del av prismodellen som består av fasta parametrar.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.