Ny rapport: Radikala åtgärder krävs för att nå transportmålen 2045

Trafik & Transport En fördubbling av tillgången på biodrivmedel och elektrifiering i hela landet. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045.

Ny rapport: Radikala åtgärder krävs för att nå transportmålen 2045
Gröna Bilister

Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA:s senaste rapport om hur Sverige ska nå klimatmålen.

– En radikal politisk samordnad omställning måste till för att få ner utsläppen från transporterna, säger Hans Folkesson, ordförande för arbetsgruppen Transportsystem på IVA, i en kommentar.

Kan inte nå klimatmålen

I rapporten dras slutsatsen att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut nu. Det behövs en radikal omställning av transportsystemet. Bland annat måste samhället bli mer transporteffektivt, och fordon samt drivmedel måste utvecklas.

– Tekniskt sett är det möjligt att genomföra omställningen i transportsektorn, men vi står inför stora utmaningar då det inte räcker med energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Vi måste jobba med samhällsstrukturer: den större samhällsutmaningen ligger i att alla måste bidra, säger Karin Byman, energiexpert och huvudprojektledare för IVA:s vägvalsprojekt.

Biodrivmedel och el

Den primära lösningen på transportproblemen är enligt rapporten elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det krävs för att klara både Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp till 2045, och transportsektorns klimatmål om 70 procent minskade utsläpp till 2030.

Hållbarhetsdeklarera transporter

IVA menar också att beteende är en styrande faktor för transportsektorns utsläpp. För att transportköpare och privatpersoner ska kunna göra medvetna val tycker IVA att alla produkter i transportsektorn – fordon, drivmedel och transporttjänster ska hållbarhetsdeklareras.

Detta är något som Gröna Bilister ställer sig positiva till.

– Hållbarhetsdeklaration är ett viktigt steg för att konsumentinformation ska kunna övergå i konsumentmakt. Gröna bilister kämpade i fem års tid för klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump, efter regeringsbeslut i augusti 2018 införs deklarationen den 1 maj 2020, säger säger Martin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister i en kommentar, och fortsätter:

– Sverige är ett föregångsland i detta avseende, då vi är först i världen med en sådan konsumentinformation. Nu är det hög tid att också införa hållbarhetsdeklaration av fordon, här ligger Sverige efter. Hälften av EU:s länder, USA och till och med oljeemiraten Dubai har infört energi- och miljödeklaration av fordon.

Ny teknik – självkörande fordon

IVA föreslår även ekonomiska och reglerande styrmedel, och tekniska lösningar som utveckling av självkörande fordon samt ny teknik för intelligenta transportsystem (ITS). IVA menar även att det är viktigt att påverka människors beteenden – genom att exempelvis öka attraktionen till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Bland åtgärderna som presenteras finns dock inte något förslag om införandet av stoppdatum för försäljningen av fossila bränslen.

– Omställningen måste harmoniseras med EU, vi kan inte själva bestämma hur vi ska göra. Man behöver ha en kontrollpunkt i år 2030, och vi anser att reduktionsplikten är ett bra sätt att minska andelen fossila drivmedel, men att man bör vara försiktig med absoluta förbud, säger Karin Byman.

IVA-rapporten; Så klarar Sveriges transporter klimatmålen är den andra av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVA:s projekt Vägval för klimatet.

Läs rapporten här.

Läs mer: Plast är vardagsmat för människor

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.