-->

Ny rapport: Kompetensbrist hotar klimatomställningen

Klimat Tre av fyra branscher bedömer att rekryteringsproblem hotar klimatomställningen, det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den största kompetensbristen finns enligt rapporten inom artificiell intelligens, automatisering, elektrifiering samt energi. 

Ny rapport: Kompetensbrist hotar klimatomställningen
Det saknas 10 000 personer i installationsbranschen. Foto: Adobe Stock

Rapporten från Svenskt Näringsliv bygger på intervjuer och enkäter som representanter från 25 branscher. Representanterna har fått svara på frågor om huruvida kompetensbrist hindrar branschens klimatomställning, och vilka kompetenser som saknas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Ulrika Wallén.
Foto: Svenskt Näringsliv Ulrika Wallen. Foto: Svenskt Näringsliv

Även vilka särskilda insatser som krävs för att möta behovet, och i vilken mån omställningen är möjlig utan kompetensinsatser.

– Det jag tycker är viktigt och som den här rapporten visar är att branscherna behöver mer kompetens och utbildning för att klara omställningen. Det är helt avgörande, säger Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv.

Kompetensbrist riskerar hindra klimatomställningen

Resultaten i rapporten visar att sex av tio branschföreträdare i någon grad upplever svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. Och tre av fyra branscher bedömer att rekryteringsproblem riskerar hindra klimatomställningen.

Konsekvenserna av kompetensbrist är enligt Svenskt Näringsliv flera. I rapporten har företag vittnat om uteblivna tillväxtplaner och hårdare press på befintlig personal. Kompetensbristen riskerar också att stå i vägen för klimatomställningen.

Energiföretagen rekryterar av varandra

Behovet av fossilfri el kommer att öka markant de kommande åren i och med elektriferingen av transporter och industrier. Branschorganisationen Energiföretagen saknar idag civilingenjörer och högskoleingenjörer inom elkraft.

– Det är ett problem att så få söker sig till branschen. Företagen rekryterar främst från konkurrerande företag. Det gör det svårt att uppnå målen för fler utrikes födda och fler kvinnor, säger Annika Johannesson, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen enligt rapporten.

Behöver anställa 10 000 personer

Även Installationsbranschen som representerar de som ska installera elektrifieringen ser stora problem med rekryteringen. I rapporten uppger Pär Lundström, expert på kompetensförsörjning på Installatörsföretagen, att det saknas tusentals installatörer.

– Branschen skulle behöva anställa 10 000 personer redan i dag. Vi har en omfattande kompetensbrist i hela branschen, bland såväl elektriker och vvs-installatörer som ingenjörer och elkraftsentreprenörer, säger Pär Lundström.

Arbetsmarknaden ska styra kursutbudet på gymnasiet

För att lösa kompetensbristen pekar Svenskt Näringslivs rapport på att det att politiker måste se till helheten.

– Fattar man politiska beslut på miljöområdet om de klimatpolitiska målen så måste man också se vilka konsekvenser det får på andra politikområden. I det här fallet att man måste göra olika insatser på utbildningsområdet för att branscherna och företagen ska klara klimatomställningen, säger Ulrika Wallén.

Svenskt Näringsliv föreslår i rapporten att satsningar behöver göras i grundskolan för att förbättra undervisningen i teknik, matematik och de naturorienterande ämnena biologi, kemi och fysik.

De vill även se att gymnasieskolans dimensionering i högre utsträckning utgår från arbetsmarknadens efterfrågan, och att branscherna behöver ges ökad makt och ökat inflytande över utbildningarnas innehåll.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.