Boka en ingenjör mot klimatångest

Klimat Energiföretaget Vattenfall lanserar möjligheten att boka en ingenjör mot klimatångest. 
- Med initiativet Engineerapy vill vi adressera människors klimatångest genom att ge dem faktabaserad information och en inblick i den positiva utveckling som faktiskt sker, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

Boka en ingenjör mot klimatångest
Vattenfall lanserar möjligheten att boka en ingenjör för samtal om klimatomställningen. Foto: Adobe Stock

Från och med november kan den som känner klimatångest boka ett samtal med en ingenjör för att prata om sin klimatångest.

Bakom initiativet står Vattenfall som tidigare i år lanserade en spellista med ljudspår som på ett rogivande sätt berättar om olika insatser som idag görs i klimatomställningen.

”Vi vill adressera människors klimatångest”

Samtalen sker via 20 minuter långa videosessioner där ingenjörerna berättar om framsteg som görs för att vi ska klara klimatomställningen. I ett pressmeddelande säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld så här om initiativet.

– Med initiativet Engineerapy vill vi adressera människors klimatångest genom att ge dem faktabaserad information och en inblick i den positiva utveckling som faktiskt sker, säger hon och fortsätter:

– Det är fortfarande mycket arbete som återstår innan vi når vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation, men viktiga framsteg görs inom en rad områden hela tiden, och det vill vi lyfta eftersom vi vet att det påverkar människors framtidstro.

”Människor blir förlamade”

Vattenfall samarbetar med ett nätverk av psykologer som kallar sig för Klimatpsykologerna. En av psykologerna, Knut Ivar Karevold, anser att lyfta lösningar på klimatfrågan är viktigt för att människor inte ska blir ”förlamade”.

– När den apokalyptiska och negativt laddade rapporteringen om klimatet dominerar blir människor förlamade, säger säger Knut Ivar Karevold och fortsätter:

– Vi behöver ett balanserat samtal om klimatet där lösningarna och de framsteg som görs tillåts bli en större del av berättelsen, eftersom det stärker människors tro på deras och andras handlingsförmåga. Lösnings-fokuserad kommunikation om klimatet är en viktig komponent för arbetet framåt.

”Mycket av det vi gör syns inte utåt”

Sofie Lindblom är en av ingenjörerna som man kan få prata med om man bokar ett samtal. Hon säger så här om vikten av att lyfta framsteg inom klimatfrågan.

– Som ingenjör arbetar jag dagligen med att utveckla tekniken, metoderna och lösningarna som ska ta oss mot en hållbar framtid. Mycket av det vi gör dag till dag syns inte alltid utåt, men innebär viktiga framsteg i klimatarbetet, säger Sofie Lindblom.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.