Nätverkande modellen för miljöarbete i små företag

Samarbete i nätverk mellan små företag. Den modellen används i Fyrstadsregionen bland annat för miljöarbete – för att ge små företag ekonomisk möjlighet att ISO 14 001-certifiera sig, vilket är en överlevnadsfråga för många av dem.

En av anledningarna till att nätverkssamarbetet utvecklats är att det helt enkelt är nödvändigt för att de små företagen ska ha råd att vidta dyra miljöåtgärder. Det kan handla om att ISO 14 001-certifiera sig, något som blir nu blir ett allt vanligare krav från större företag och organisationer som infört miljöledningssystem.

Näringsliv Fyrstad, som samordnar nätverken, är ett samarbetsprojekt mellan Almi väst och kommunernas näringslivsavdelningar i Uddevalla, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. Det första utvecklingsprojektet i Näringsliv Fyrstads regi kom till 1996, för att stimulera start och tillväxt av andra företag och branscher som ersättning för de jobb som försvunnit, framför allt hos Saab och Volvo.

Certifieringsprojekt i nätverk

Miljö, kvalitet och energi är Näringsliv fyrstads koordinator Ann Olssons specialområden. Hon jobbar tillsammans med fyra koordinatorer som har andra ansvarsområden på Näringsliv Fyrstads kontor.

Ann Olsson driver och organiserar certifieringsprojekt, föreläsningar och andra utvecklande aktiviteter i nätverk. Arbetssättet när företag exempelvis vill införa och certifiera ett miljöledningssystem är att ett nätverk med fyra till åtta företag bildas. Inom nätverket sker utbildningar, erfarenhetsutbyten, studiebesök, et c – sådant som berör alla företagen. Ofta är det samma konsult som både leder nätverket och står för konsultinsatser i det enskilda företaget.

Nätverk signifikativt för Fyrstad

– Att konsekvent bygga på samarbete genom små nätverk är lite signifikativt för Fyrstads utvecklingsarbete från brukskultur till nätverkskultur. Nu, efter drygt fyra års arbete, efterfrågar företagen allt oftare denna typ av samarbete, säger Ann Olsson.

Hon söker i detta arbete hitta konsulter som passar just småföretag. Sedan bjuder hon in olika företag med upp till 250 anställda – större företag än så löser de här behoven själva internt. De flesta deltagande företagen är mellan tio och 80 anställda i storlek.

– Certifieringsorganen är ju som bekant rätt bra på att ta betalt. Men i och med att nätverket samordnar certifieringarna mellan företagen kan priserna pressas ned, säger Ann Olsson.

Miljöarbete nödvändigt för överlevnaden

Evert Karlsson är ordförande för Företagarnas lokalförening i Lysekil, en av fyrstadsstäderna. Han är fast övertygad om att det är nödvändigt ur överlevnadssynpunkt för små företag att komma igång med miljöarbetet. Och han kan inte se några nackdelar med nätverksmodellen.

– Man får inte tveka. Hela samhället bedömer i dag företag efter miljökriterier, och har man inte ett miljöarbete står man sig slätt i konkurrensen. Och organisatorisk samverkan behövs, så att småföretagarna kan få hjälp av varandra, säger han.

Han har själv försökt få Lysekilsföretagare att starta ett miljöarbete genom olika seminarier, där behovet påpekats.

– Om inte annat så biter argumentet att det finns pengar att tjäna på att ha ordning och reda i företaget på miljöområdet.

Tidsbrist problemet

Anledningen till att så många småföretag inte har något aktivt miljöarbete menar han är tidsbrist.

– Frågar man en företagare med fem till tio anställda om miljöarbetet i företaget väcker man i nio fall av tio bara ett dåligt samvete. Pressade företagare hinner helt enkelt inte med, säger Evert Karlsson.

Han har inte kommit i kontakt med Ann Olsson personligen. Men han har ändå fått intrycket att Näringsliv fyrstad gör ett bra och angeläget arbete.

– Min uppfattning från kontakter med andra företagare är att de stöttar företagen i hög grad.

Oftast blandar Ann Olsson företag från olika branscher friskt i grupperna – det berikar bara, menar hon. Men hon försöker hålla isär tillverkande företag och tjänsteföretag, eftersom erfarenheterna kan vara alltför olika för att utbytet dem emellan ska bli fruktbart.

Nätverken blir bollplank

– Den miljöansvarige i ett litet företag kan vara helt ensam om sin kompetens. Våra nätverk är ett sätt för dem att skaffa sig bollplank i andra företag, påpekar Ann Olsson.

Det händer även att nätverk med med enbart branschkollegor bildas. Så skedde till exempel nyligen i ett projekt där några olika tryckerier behövde utbyta branscherfarenheter med varandra.

Ann Olsson har en del lärdomar med sig från miljöarbetet med olika företag och konsulter.

– Jag har insett att inget företag är för litet för att certifiera sig. En konsult som passar för småföretag förenklar och anpassar certifieringssystemen för att passa småföretagare, säger Ann Olsson.

Fakta

Näringsliv Fyrstad

Näringsliv Fyrstad, som är ett samarbetsprojekt mellan Almi väst och kommunernas näringslivsavdelningar i Uddevalla, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan, arbetar aktivt med stöd till små och medelstora företag. Projektet startades 1996, då det varit kris i Fyrstadsregionen sedan 90-talets början.

Arbetsmarknaden var då ännu mer koncentrerad till transportmedelstillverkning än i dag, och neddragningar främst hos de stora arbetsgivarna Saab och Volvo slog hårt mot regionen. Neddragningarna drog med sig många underleverantörer till dem. Projektet Näringsliv fyrstad kom till för att stimulera start och tillväxt av andra företag och branscher som ersättning för de jobb som försvunnit.

Medfinansiärer till projektet är även Västra Götalandsregionen, EU mål 2 västra och Länsarbetsnämnden. Fyrstadsregionen klassas som ett mål 2-område av EU, vilket innebär att det är ”en region stadd i stor industriell omvandling”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.