Naturvårdsverket om Preemraffs rapporteringsmiss: Det här är inte vanligt

Tillsyn Preemraff Lysekil har rapporterat in nära 700 000 ton koldioxidutsläpp för lite till Naturvårdsverket. Ett unikt misstag sett till storleken, enligt Fredrik Hannerz, chef på utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket om Preemraffs rapporteringsmiss: Det här är inte vanligt

Det var för en dryg månad sedan som Preemraff Lysekil kontaktade Naturvårdsverket om att det var fel i de utsläppssiffror som bolaget rapporterat in till myndigheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Fredrik Hannerz.
Foto: Naturvårdsverket Fredrik Hannerz. Foto: Naturvårdsverket

– Det är Preem som uppmärksammat oss på att de inte rapporterat rätt utsläppssiffror och hur det har gått till hos dem, det är någonting som vi nu utreder och orsakerna till det, men det arbetet är inte färdigt, säger Fredrik Hannerz.

Får konsekvenser för Sveriges rapportering

Till Naturvårdsverket har bolaget rapporterat in nära 680 000 ton koldioxid för lite, mellan åren 2016 och 2020. Ett problem som nu får konsekvenser både för företaget som polisanmälts, och för Sveriges utsläppsrapportering.

– Det här påverkar en del. Utsläppen är ju uppdelade i den handlade och icke-handlade sektorn och det här påverkar utsläppen i den handlade sektorn och det är nästan 700 000 ton över fem år som bolaget menar att de har redovisat fel. Det innebär att det är ett större utsläpp i den handlande sektorn än vad vi tidigare har uppskattat, förklarar Fredrik Hannerz.

Sverige rapporterar varje år in sina utsläpp till EU, har ni haft kontakt med EU-kommissionen om detta?

– Det kommer vi få anledning att ha. Naturvårdsverket granskar det här nu, och vi kommer att fatta beslut om hur stora de utsläppen har varit för den här anläggningen. Innan vi är klara med det drar vi heller inte slutsatser om hur stort det är eller vad vi ska göra, säger Fredrik Hannerz och fortsätter:

– Först behöver vi granska underlagen och gå till botten med det här innan vi beslutar om hur stort det här har varit, och sedan får vi säkert anledning att kontakta kommissionen om det hela.

Naturvårdsverket startar utredning

Naturvårdsverket har sedan de fick kännedom om rapporteringsmissen dels startat en utredning, dels varit på plats och inspektera anläggningen. 

– Vi har analyserat deras underlag och i slutet av förra veckan var vi på plats på anläggningen. Nu kommer vi att utreda detta vidare, dels utifrån de iakttagelser vi gjort på plats, dels de underlag de skickat till oss samt begära in fler underlag från bolaget om det behövs, säger Fredrik Hannerz.

När kommer ni vara klara med er granskning?

– Vi försöker göra det skyndsamt men det viktigaste är att det blir rätt. Någon gång i januari-februari är det som vi siktar på. Men det är viktigare att det blir korrekt än att det sker snabbt.

Hur vanligt är det att företag rapporterar in fel siffror?

– Det här är inte vanligt. Det händer att vi fastställer anläggningars utsläpp. Vi fastställde exempelvis utsläppen för Cementas anläggning i Slite häromveckan. De hade heller inte haft en korrekt redovisning av sina utsläpp, men att det är på den här storleksordningen, det vet jag inte om det har hänt tidigare. Det här är en stor miss i utsläppsredovisningen, som jag inte sett på en svensk anläggning tidigare, säger Fredrik Hannerz.

Hur stora är de här ut utsläppen sett till Sveriges totala utsläpp?

– Om man jämför den här missen med de nationella utsläppen så rör det sig om 3–4 promille per år av Sveriges utsläpp, säger han.

Naturvårdsverket har tillsynsansvaret för företags inrapportering av utsläpp, vilket ansvar anser du att ni har för den här missen?

– Vi har ett ansvar som tillsynsmyndighet att kontrollera att det bedrivs ett tillräckligt bra arbete. Det är anläggningens skyldighet att redovisa korrekta siffror. Mellan anläggningen och oss sker det också en tredjepartsverifiering. En extern teknisk konsult granskar och verifierar alla de utsläppsrapporter som anläggningar skickar till oss, förklarar Fredrik Hannerz och tillägger:

– Vi har 750 anläggningar i utsläppshandeln och som tillsynsmyndighet är vi väldigt beroende av att anläggningarna gör rätt och sedan att den här tredjepartsveriferingen sker på ett bra sätt.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.