Nacka miljöredovisar med Miljöbarometern

Miljöarbete Hädanefter ska Nackaborna kunna följa kommunens miljöarbete på nätet. Nacka börjar nu redovisa hur de klarar av att leva upp till de lokala miljömålen om bland annat rent vatten och rikt växt- och djurliv i i ett webbverktyg.

Nacka miljöredovisar med Miljöbarometern

Den 20 februari lanserade Nacka kommun webbverktyget, Miljöbarometern, som är anpassad efter Nacka kommuns sex lokala miljömål:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • giftfri miljö
  • rent vatten
  • god bebyggd miljö
  • ett rikt växt- och djurliv

I webbverktyget finns diagram och tabeller med nivåer för Nackas miljömål. På så sätt kan inte bara Nacka kommun utan alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor se hur kommunen ligger till.

– Vi vill gärna vara så transparenta som möjligt för att också Nackaborna ska kunna följa utvecklingen och bidra i miljöarbetet. Miljöbarometern är lätt att läsa och fungerar för såväl skolelever som studenter och företagare, säger Sabina Nilsson, hållbarhetsstrateg i Nacka kommun.

Statistiken har till stor del hämtats från källor inom kommunen, men även data från nationella och regionala myndigheter används.

På en del områden går det att jämföra utvecklingen i Nacka med länet eller riket. Nackas miljömål följs upp varje år och presenteras i kommunens årsredovisning, men poängen med Miljöbarometern är att den uppdateras oftare. 

Fakta:

Miljöbarometern är ett digitalt verktyg, som utvecklats för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Många svenska kommuner använder den: Borås, Jönköping, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Luleå, Malmö, Skövde, Stockholm, Huddinge, Järfälla, Botkyrka, Sundsvall, Uddevalla, Umeå och östra Skaraborg.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.