Miss i information om farliga kemikalier

Genom Reach infördes allmänna informationskrav för varor som innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper, så kallade SVHC ämnen. Men informationen kommer inte alltid fram, enligt en rapport från Nordiska Ministerrådet.

Den som tillverkar, importerar eller säljer varor med särskilt farliga egenskaper, så kallade SVHC-ämnen, har enligt europeiska kemikalieförordningen Reach skyldighet att lämna information när koncentrationen av ämnet är över en viss gräns.

Men enligt rapporten fungerar inte informationsflödet fult ut och informationskravet ”späds bort” slumpmässigt utan hänsyn till exponering eller risker enligt en rapport från Nordiska ministerrådet. I studien ingick 70 personer på 58 företag inom branscher som möbler, skor, verktyg, leksaker och elektronik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.