Miljöstrategipriset: Här är finalisterna 2021

Miljöstrategipriset Två textilföretag, en kommun och ett fastighetsbolag. Det är de fyra nominerade som går vidare till final och har möjlighet att vinna Miljöstrategipriset 2021.

Miljöstrategipriset: Här är finalisterna 2021

Med 18 nomineringar av toppkvalitet var det inte lätt för juryn att vaska fram fyra finalister. Slutligen föll valet på textilserviceföretagen Elis och Textilia, samt Vaggeryds kommun och fastighetsbolaget Vasakronan. Alla fyra kan visa uppmätta resultat av sitt strategiska miljöarbete, som speglar en förflyttning inom den egna organisationen, vilket ligger i linje med tanken bakom Miljöstrategipriset.

Ylva Öhrnell, DHL Freight, sitter i juryn för Miljöstrategipriset.

– Det är utmärkande att vi ser att samarbeten över gränser har blivit betydligt vanligare. Man går in och tar större grepp och samarbetar med fler aktörer. Det är betydligt fler intressenter med i de arbeten man genomför, det tycker jag är ganska tydligt, säger hon.

Vad säger du om årets finalister?

– De har satt upp höga mål, visar på tydliga resultat och har ambitionen att ta ett sjumilakliv framåt när möjligheten finns. Sedan är det olika förutsättningar för de olika finalisterna.

Vinnaren avslöjas på Miljöstrategidagen 9 mars, då alla finalister kommer att intervjuas av förra årets vinnare, Kaj Török, Max. Priset är en statyett gjord av loppisfynd, skapad av konstnären Helena Byström.

Juryns motiveringar:

Elis

Elis är nominerade för sitt hållbarhetsarbete och den nya hållbarhetsstrategin från 2019.

Juryns nominering Elis:

Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst. Elis har en cirkulär affärsidé sedan länge, och har nu inkluderat den i en större strategi baserad på FN:s globala mål. Företaget är första företag i Sverige som certifierat sitt Agenda 2030-arbete. Behovet av ökad cirkularitet adresseras både genom materialåtervinningsprojekt och genom upcycling av uttjänt textil. Företaget lyckades på ett år minska sitt klimatavtryck per kilo tvätt med cirka 20 procent, bland annat genom att förlänga livslängden för textilprodukterna.

Textilia

Textilia är nominerade för sitt strategiska hållbarhetsarbete som inkluderar företagets hållbarhetsstrategi, genomförda och framåtsyftande projekt.

Juryns nominering Textilia:

Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst. Textilia har en cirkulär affärsidé sedan länge, och vidareutvecklar nu sin verksamhet ytterligare i cirkulär riktning. Det handlar om materialval vid inköp av nya textilier, men också om att arbeta med upcycling och återanvändning av fibrer i stor skala.

Textilia har arbetat strategiskt med miljöfrågor sedan 2009, och bland annat minskat sin klimatpåverkan med 69 procent.

Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun är nominerade för sitt arbete med att minska matsvinnet.

Juryns nominering Vaggeryds kommun:

Matsvinn är en viktig – och svårlöst – hållbarhetsutmaning. Juryn vill i nomineringen av Vaggeryds kommun lyfta fram det breda samarbetet inom hela kommunen. Genom systematiskt arbete med pilotprojekt, mätning och uppföljning har kommunen lyckats minska matsvinnet i flera olika verksamheter. Kommunen har inkluderat kommunikation som ett verktyg i projektet, både externt och internt, vilket ger projektet potential att ge avtryck utanför kommunens egen verksamhet.

Vasakronan

Vasakronan är nominerade för sitt strategiska klimatarbete.

Juryns motivering Vasakronan:

Vasakronan har länge arbetat med tydliga mål och åtgärder, och kunnat visa upp goda resultat under lång tid. Efter att ha fått ned de egna utsläppen – bolaget har sedan 2006 minskat sina utsläpp med 95 procent och är sedan 2008 klimatneutralt – har man gått vidare med att analysera hela sin värdekedja. Nu tittar Vasakronan på klimatpåverkan över hela livscykeln hos de byggnader man beställer, vilket lett till konkreta åtgärder. Vasakronan arbetar också för att minska sina hyresgästers klimatpåverkan.

Juryn vill även lyfta fram Vasakronan som ett gott exempel på hur miljöarbete kan leda till ökad lönsamhet. Dels genom att skapa förutsättningar för gröna banklån och obligationer, dels genom ökad kundlojalitet.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.