Miljoner till kolfibrer och bioplaster från skogen

Förnybara material Skogsråvara kan användas till mycket annat än papper. Nu har Chalmers och Kth fått 100 miljoner kronor i bidrag till skogsrelaterad materialforskning. Dessutom får FoU-företaget Innventia 3,4 miljoner av Vinnova för att utveckla ett Ligningbaserat kolfiber.

Miljoner till kolfibrer och bioplaster från skogen
Ligningfiber för tillverkning av kolfiber

De hundra miljonerna går till forskning inom Wallenberg Wood Science Center, WWSC, ett gemensamt forskningscentrum och samarbete mellan KTH och Chalmers. Syftet med samarbetet är att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skogen blir till virke och papper. Pengarna ska användas till forskning för att utvinna mer än pappersmassa från träd, till exempel bioplaster. Dessutom ska forskarna utveckla nanoteknik baserad på cellulosa.

Cellplaster och biokompositer från träd är exempel på nya material, som på sikt kan ersätta de senaste årens bortfall för svensk skogsindustri från minskad försäljning av till exempel tidningspapper. Nya miljövänliga material till bilar, tåg och flygplan liksom i förpackningar och byggindustri efterfrågas också. Dessutom kan forskningen leda till nya nischprodukter som till exempel genomskinligt papper eller fibrer som är magnetiska, elektriskt ledande eller antibakteriella.

Kolfiber från skogen

På FoU-företaget Innventia har man framförallt två projekt på gång som nu ska vidareutvecklas med hjälp av de 3,4 miljoner kronorna från Vinnova. Det ena rör den industriella användningen av kolfiber som förväntas fyrfaldigas till 2020. Kolfiberkompositer kan ersätta stål i bilar och transportfordon och reducera vikten och därmed bränsleförbrukningen. Behovet av nya och icke petroleumbaserade råvaror för kolfibertillverkningen är stort.

– Anslaget bekräftar vår satsning på lignin som råvara till kolfiber. Inom ramen för projektet kommer vi även att ta fram underlag till en pilotfabrik för tillverkning av multifilamenta kolfiber, säger Marie Bäckström, som leder forskningen inom bioraffinaderiprocesser och produkter på Innventia.

Utöver satsningen på en testbädd för ligninbaserad kolfiber får Innventia 400 000 kr för att utreda tillverkning av högtöjbara pappers- och kartongprodukter. Tanken är att i framtiden kunna testa nya tillverkningskoncept för papper som ska ha extrem töjbarhet i både maskinriktning och tvärriktning, en egenskap som gör det möjligt att ersätta en del av dagens 3D-förpackningar i plast och därmed minska mängden icke bionedbrytbara plastavfall.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter