Utmaningar för smarta elnät

Energi Om bara några år kan smarta elnät vara i bruk i mindre skala runtom i landet. Men det lär dröja innan vi kan skicka ut småskaligt producerad el i kraftnäten, tror professor Lina Bertling Tjernberg.

Utmaningar för smarta elnät

Smarta elnät är ett brett begrepp som innefattar ny teknik och lösningar för att effektivisera energianvändningen och ta vara på småskalig förnybar energi. Idag är tre svenska pilotprojekt igång för att koppla ihop och testa tekniken i praktiken: i Hyllie utanför Malmö, i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och på Gotland.

Svårt sia om genombrott

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät på KTH och expert på smarta elnät. Hon menar att de tekniska lösningarna till stor del redan finns på plats, men tycker ändå att det är svårt att sia om när smarta elnät slår igenom stort. Hon tror dock på en stor förändring inom en tioårsperiod. I vissa tätbefolkade områden med rätt förutsättningar kan övergången ske tidigare.

– Det är lite grand som med internets genombrott – när det väl sker så sker det! Kundperspektivet är det avgörande. Intresset är ännu svalt från elkonsumenterna, säger Lina Bertling Tjernberg.

Tror på solenergi

Hon är med i ett samordningsråd som tillsatts av regeringen med uppdrag att motivera, informera och planera för utveckling av smarta elnät. Rådet ska lämna in en handlingsplan senast den 1 december 2014. Mycket av dess arbete sker i dialogform med olika aktörer på elmarknaden för att se vilka förutsättningar och spelregler som behövs.

Lina Bertling Tjernberg ser positivt på framtiden ur flera aspekter; hon tror till exempel starkt på småskalig el från solenergi. Det är en utveckling som även regeringen vill uppmuntra och i höstens budgetproposition föreslogs därför sänkt skatt på egenproducerad förnybar el.

Ser utmaningar

Tekniska lösningar som ger konsumenter makt att styra över sin egen elkonsumtion har utvecklats och testas nu i pilotprojekten. Men Lina Bertling Tjernberg ser svårigheter på andra områden. Som när det gäller möjligheten för privatpersoner att sälja vidare överskottet av egenproducerad el.

– Det är väldigt energieffektivt med storskalig produktion. Vi småskalig produktion är det troligen mest energieffektivt att även konsumera elen lokalt. Det är inte säkert att det är lönsamt att ansluta småskalig produktion till elnätet då det kräver investeringar i teknik i distributionsnätet.

//

Fakta

Vad gäller saken

Smarta elnät är ett samlingsbegrepp för framtidens elnät, som ska gå från envägskommunikation till att informationen går i två riktningar genom att kunden görs delaktig. Det kräver nya tekniska lösningar i överföringen och distributionen av elen och användarvänliga it-lösningar för kunderna. Ett smart elnät kan stänga av vattenberedaren en stund då nätet riskerar att överbelastas och ger kunden möjlighet att styra sin elkonsumtion i större utsträckning, till exempel då elpriset är högt. Tanken är också att småskaliga producenter av förnyelsebar energi ska kunna sälja sitt överskott genom att skicka ut det i nätet. På så sätt ska de smarta elnäten bidra till att vi når miljömålet att 50 procent av vår elkonsumtion kommer från förnybara källor år 2020.

//

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.