Miljö och tillväxt krockar i statens verksamhet

Miljöarbete "Målkonflikter är också vanliga mellan till exempel miljömål och tillväxtpolitiska mål." Så skriver riksrevisorerna i sin årliga övergripande rapport om statlig verksamhet.

Miljö och tillväxt krockar i statens verksamhet

I Riksrevisionens årliga sammanfattande rapport beskrivs flera olika brister på områdena för klimat och miljö. Ett problem som riksrevisorerna lyfter fram är att Klimatklivet genomförs så snabbt att besluten inte förbereds tillräckligt, ”vilket motverkar ett effektivt genomförande och kan leda till låg måluppfyllelse”.

Bland annat är utsläppsminskningar och merkostnader inte korrekt beräknade. De kritiska revisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg konstaterar: ”Därmed kan stödet inte sägas generera kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser”.

– S, MP och C och L är i januariavtalet överens om att Klimatklivet ska utvecklas och effektiviseras. Hur det ska ske kommer presenteras när det arbetet är färdigt, skriver Jakob Lundgren, pressekreterare för miljö- och klimatminister Isabella Lövin, i ett mejl till Miljö & Utveckling.

Myndigheter brister i samordning

Revisionen tar också upp att Energimyndigheten och Trafikverket inte samordnar sina scenarier för framtida trafikmängd, vilket gör att grunden för stora dyra åtgärder i infrastruktur blir sämre, vilket finns beskrivet mer grundligt i en separat rapport.

Läs mer: Brist i beslutsunderlag försvårar klimatpolitiken

Satsningar på tillväxt och miljö krockar vid flera tillfällen. Ett exempel på det är skogspolitiken, där samordning mellan produktions- och miljömålen saknas. Det gör bland annat att kunskap för att följa upp hur de följs brister.

– Många av de fel och brister som vi sett under det senaste året är sådant som återkommit år efter år. Här kan regeringen och de ansvariga myndigheterna ta större ansvar för kvaliteten i den statliga verksamheten, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har under förra året granskat 231 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar, inklusive årsredovisningen för staten. Det viktigaste samlas nu i Riksrevisorernas årliga rapport 2019.

Läs hela rapporten här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.