Många reaktioner på regeringens beslut om havsplanerna

Energi Reaktionerna på regeringens havsplaner är många. Överlag är tongången positiv men några aktörer ser med oro på framtiden. Miljö & Utveckling har stämt av vad havsplanerna betyder för Fiskerinäringen, Svensk vindenergi, Försvarsmakten och Naturskyddsföreningen.

Många reaktioner på regeringens beslut om havsplanerna
Många reaktioner på regeringens beslut om havsplanerna. Foto: Adobe Stock

Regeringen har presenterat havsplanerna, en vägledning för var havsbaserad vindkraft ska byggas. Samtidigt meddelade regeringen att nya havsplaner ska tas fram för att ytterligare öka vindkraftsutbyggnaden. Fiskerinäringen hoppas att de nya planerna ska bidra till ännu större klarhet samtidigt som den finns en oro.

– Förslaget till havsplaner, som nu ska omarbetas för att möjliggöra för ytterligare 90 TWh från den marina vindkraften, leder förhoppningsvis till en klarare bild av det hela, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Fiskerinäringen och fortsätter:

– Vi känner fortsättningsvis en stor oro för de marina ekosystemen och det fiske som bedrivs, men uppfattar det som positivt att klimat- och miljöministern betonade att det är viktigt att ta hänsyn till fiskerinäringens fortsatta livsmedelsproduktion.

Svensk Vindenergi: “Hade förväntat oss en högre ambitionsnivå”

För Svensk Vindenergi var det en lättnad när Havsplanerna äntligen presenterades.

– Vi är glada att havsplanerna äntligen är beslutade. Det är något branschen väntat på sedan de föreslogs av Havs- och vattenmyndigheten år 2019. Men vi hade förväntat oss en högre ambitionsnivå redan nu. Industrins klimatomställning gör att behovet av el ökar snabbt. De beslutade havsplanerna ger inte utrymme för all den elproduktion som krävs för att möta behovet, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Teknisk utveckling gör att planerna redan är föråldrade

Havsplanerna pekar ut olika områden där det är möjligt att för energiutvinning. Svensk Vindenergi vill att de nya planerna som nu ska tas fram inte ska vara begränsade till enbart  ytor med angivningsområde energiutvinning i havsplanerna.

– I det fortsatta arbetet med att revidera havsplanerna är det viktigt att ta hänsyn till vindkraftens teknikutveckling. Havsplanerna har utgått från att det bara går att bygga havsbaserad vindkraft ner till 40 meters djup, men det är i dag möjligt att bygga bottenfasta vindkraftverk ned till åtminstone 60–70 meters djup. Dessutom har det blivit en stor marknad för flytande vindkraftverk globalt, och då är inte djupet begränsande på samma sätt, säger Lina Kinning.

“Finns en jättestor potential”

Naturskyddsföreningen anser likt Fiskerinäringen att havsplanerna inte får skada den marina miljön, och är även kritiska till Försvarsmakten makt att säga nej till vindkraft.

– Vi ser positivt på det här beskedet. Havsbaserad vindkraft genererar mycket mer energi än landbaserad eftersom det blåser mer till havs, så det finns en jättestor potential i det här. Det är helt klart en viktig pusselbit i klimatomställningen för vi kommer behöva en stor mängd el framöver, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen och fortsätter:

– Men det är jätteviktigt att de placeras strategiskt över hela kusten och att det säkerställs att den marina miljön inte tar för stor skada.

Är skadan på den marina miljön den största oron från er sida?

– Utifrån ett miljöperspektiv så ja. Men för att det här ska kunna hända så är det viktigt att Försvarsmaktens makt att kunna säga nej till den här typen av gröna framsteg som Sverige behöver, måste avskaffas eller kraftigt inskränkas.

Försvarsmakten vill inte lämna en kommentar

Försvarsmakten som flertalet gånger stoppat utbyggnaden av vindkraft till havs på grund av försvarsintressen vill i nuläget inte ge en kommentar till varken havsplanerna eller Naturskyddsföreningens kritik. I ett mejl till Miljö & Utveckling skriver Försvarsmakten att:

“Försvarsmakten har tagit del av beslutet om havsplaner och kommer nu att analysera det. Innan den analysen är klar kan Försvarsmakten inte uttala sig ytterligare om dagens beslut eller uppdrag”.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste