Nya åtgärder för havet

Havsmiljö HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) har beslutat om 14 nya åtgärder för att förbättra miljön i havet. Åtgärderna finns med i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljö för 2022 till 2027.

Nya åtgärder för havet
Minskade föroreningar från fritidsbåtar i havet är en åtgärd som föreslås. Foto: StockAdobe

Att uppnå miljömålet hav i balans är en utmanande uppgift. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) konstaterar i sin rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön: Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen att majoriteten av miljökvalitetsnormerna för havsmiljön inte följs, och att det därför behövs fler åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utöver 14 nya åtgärder har nio befintliga justerats och 21 åtgärder fortsätter.

– Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, konstaterar Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV, i ett uttalande.

Även andra måste bidra

Myndigheten konstaterar att det krävs att även andra processer bidrar. I rapporten pekas tillförseln av näringsämnen och farliga ämnen ut som mycket viktiga för att nå målen för havsmiljön. Även EU:s fiskepolitik pekas ut. Med tanke på det har myndigheten lyft in åtgärder för att få till ett bättre samarbete med andra aktörer i sitt åtgärdsprogram.

Effekten på havet inte säkerställd

Fakta

Exempel på nya åtgärder

Minskad areal där det trålas, användning av mer skonsamma fiskeredskap Minska belastningen av farliga ämnen från fritidsbåtar och sjöfart Åtgärder för ekosystembaserad förvaltning och förvaltningsråd för skyddade områden.

Men det är inte säkert att åtgärderna får den effekt man hoppas på. I rapporten konstaterar myndigheten att det är ”svårt att bedöma i vilken omfattning eller vilken typ av åtgärder som behövs och vilka kostnader och effekter de medför”.

Trots det slår myndigheten fast att åtgärderna bör genomföras.

– Åtgärdsprogrammet är också en god miljöinvestering. Resultaten av vår konsekvensanalys visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god samhällsekonomisk investering där nyttorna av de nya åtgärderna överstiger kostnaderna för att genomföra dem, säger Mia Dahlström, chef för HaV:s havsmiljöenhet, i ett uttalande.

Hela rapporten finns här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.