Målet: Baka miljoner tortillas av nytt mjöl med lägre utsläpp

Hållbar utveckling Familjeföretaget Pauligs fabrik i Landskrona planerar att baka miljontals tortillas på ett nytt vetemjöl, som ger lägre utsläpp.
Nu startar jakten på 20 svenska gårdar som ska ställa om till mer hållbar veteodling.

Målet: Baka miljoner tortillas av nytt mjöl med lägre utsläpp
Henrik Samuelson. Foto: Anders Nicander/Paulig

I fabriken i Landskrona bakar familjeägda Paulig tortillas på löpande band under det kända varumärket Santa Maria. Varje år produceras 400 miljoner tortillas här och skickas ut till butiker över hela Norden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Viktigt för att nå klimatmålen

Paulig har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från den egna verksamheten och med hälften från värdekedjan till 2030. Därför är nya samarbetet med Lantmännen-kooperativet, som ska leverera ett nytt mer hållbart mjöl, oerhört viktigt.

– Vetemjölet kommer användas i majoriteten av de tortillas som bakas i Landskrona, uppger Henrik Samuelson, ansvarig för den skandinaviska marknaden på Paulig.

Ska leverera 17 000 ton mer hållbart mjöl

Förhoppningen att är Paulig redan efter höstskörden nästa år får 17 000 ton av det nya mjölet.

– Under 2023 börjar vi baka med det mer hållbara vetemjölet och senare under året finns dessa tortillas i butikshyllorna på den nordiska marknaden, förklarar Henrik Samuelson.

Ny odlingsmetod som gör lägre klimatavtryck

Mjölet ska produceras inom Lantmännens odlingsprogram ”Klimat och Natur”, som innehåller en rad olika kriteriet för minskad klimatpåverkan. Jämfört med mjöl producerat av konventionella jordbruk minskar koldioxidutsläppen med upp till 30 procent.

Det handlar dock inte om en form av ekologisk odling utan bekämpningsmedel används i viss utsträckning.

– Det är ett koncept som bygger på vidareutveckling av konventionell odling och därmed är kemiskt växtskydd en del av det. Dock har vi vissa begränsningar och användningen ska alltid vara behovsstyrd.  Dessutom är utsädet behandlat utan kemikalier och i stället har en värmebehandling använts för att förebygga utsädesburna växtsjukdomar, vilket i sin tur minskar behovet av växtskyddsmedel senare under odlingssäsongen, berättar Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Bönderna måste använda fossilfritt bränsle

Klimatbesparingen sker, enligt Claes Johansson, genom att kontrakterade bönder använder fossilfritt bränsle och växtnäring, som har producerats med lägre klimatpåverkan.

– Användning av precisionsodlingsteknik för att optimera användningen av växtnäring är en viktig åtgärd.

Biologisk mångfald är ett viktigt kriterium

För Lantmännen innebär samarbetet att uppskattningsvis 20 spannmålsgårdar måste rekryteras till odlingsprogrammet. Totalt handlar det om att ställa om 2700 hektar jordbruksmark. De nya odlingsmetoderna ska inte bara minska utsläppen utan främjar även biologisk mångfald genom blommande zoner och lärkrutor.

– Lantbrukaren förbinder sig att följa kriterierna på gården i ett odlingskontrakt och får då som motprestation bättre betalt, uppger Claes Johansson.

”Livsmedelsindustrin bör vara en del av lösningen”

Pauligs vd Rolf Lauda säger i ett uttalande att han ser samarbetet som en viktig milstolpe för att uppnå företagets vetenskapliga klimatmål, som är validerade av Science Based Targets-initiativet.

– Vi på Paulig anser att livsmedelsindustrin bör vara en del av lösningen på klimatkrisen och ser omvandlingen inom jordbruket som ett av de viktigaste sätten att uppnå hållbara livsmedelssystem. Genom att arbeta tillsammans med våra partners och leverantörer i livsmedelskedjan kan vi minska våra produkters klimatpåverkan och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.