Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring

Miljö Företag använder miljöargument allt mer i sin reklam riktad mot konsumenter, det visar en ny undersökning från Konsumentverket. Framförallt är det elbranschen som kommunicerade allra mest, men även klädföretag, mejerier och restauranger ligger i topp.

Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring
Fler och fler företag använder miljöargument i sin marknadsföring.

I en ny rapport har Konsumentverket med hjälp av en konsultbyrå, undersökt hur företag använder miljöargument i sin marknadsföring.

Totalt har 40 olika branscher undersökts där resultatet visar att användningen av miljöargument från företag ökat kraftigt, jämfört med 2015.

Enligt rapporten är de mest frekvent använda begreppen, som företag använder för att locka till sig konsumenter, hållbarhet och hållbar, miljö och klimat, samt klimatneutral och miljövänlig.

Populärt att använda ”klimatneutral” och ”hållbar”

Elbranschen var 2015 den bransch som kommunicerade allra mest med miljöargument. Den har nu fått sällskap av andra marknader så som kläder, mejeri, ny bil och restaurang.

Det finns dock några branscher där marknadsföringen varit låg eller inte ökat alls. Till exempel rör det sig om flyg- och resebranschen, där anledningen anses vara coronapandemin som satt stopp för resandet, och därav minskat marknadsföringen från dessa branscher.

”Klimat- och miljöfrågan har blivit populär”

Katarina Jacobson, utredare på Konsumentverket.
Foto: Konsumentverket

Att kommunikationen kring miljö, klimat och hållbarhet ökar är i sig ingen överraskning enligt Konsumentverkets utredare.

– Det är kanske inte så förvånande i och med att klimat- och miljöfrågorna blivit

ännu mer på agendan nu än för sex år sedan, säger Katarina Jacobson, som jobbat med undersökningen.

Ökning av miljöargument skapar problem

Men att allt fler företag använder miljöargument innebär också, enligt rapportförfattarna, att konsumenterna förväntar sig att alla företag ska göra det. Idag finns det enligt Konsumentverket exempel på detta där marknadsföring varit otydlig eller osann.

Emelie Neidre jurist på Konsumentverket.
Foto: Öyvind Lund

– Konsumentverket ser positivt på företagens miljöarbete och vill på inga sätt hämma utvecklingen på miljöområdet men det är viktigt att konsumenterna kan lita på den marknadsföring som de möts av, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket och fortsätter:

– Det är därför viktigt att företagens miljöpåståenden är så tydliga som möjligt och att de har underlag som kan styrka det som dom påstår i sin marknadsföring. Det ställs höga krav på miljöpåståenden och hur de förmedlas till konsumenten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste