Kommuner nappar på cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi är kretsloppet slutet och skräp ett minne blott. Nu samlar Kungsbacka kommun stadens centrala näringsliv till en workshop om hur modellen kan anammas i affärslivet.

Kommuner nappar på cirkulär ekonomi

Tanken med en cirkulär ekonomi är kittlande. Allt du producerar och konsumerar går efter användning tillbaka till producenten som tar till vara på beståndsdelarna och tillverkar nya varor av dem. I fabrikerna konstrueras sakerna så att de är lätta att plocka isär och så att varje beståndsdel kan återanvändas igen och igen. Kretsloppet är slutet.

Svenska kommuner igång

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om konceptet, även kallat Cradle to Cradle, eller Vagga till Vagga. I Holland och Danmark blir det allt vanligare och nu har även några svenska kommuner nappat. Ronneby har startat ett alldeles eget Cradle to Cradle-center, Cefur, och bygger stadens första cirkulära förskolor. I Kungsbacka kommun håller man i veckan en inspirationsdag för stadens centrala företag om hur de kan anamma konceptet i sin affärsverksamhet.

– Jag tror att den cirkulära ekonomin kommer starkt framöver. De som startar nu är föregångarna, säger Carina Sundqvist, vd på Inspirationsbyrån, som tillsammans med Tobias Jansson på Circulareconomy, håller i föreläsningen i Kungsbacka.

Cirkulära affärsmodeller

Under workshopen får Kungsbackas företagare utveckla cirkulära affärsmodeller och anpassa dessa till lokala förutsättningar. Det kan handla om lokala samarbeten, där det exempelvis i skoköpet ingår två omsulningar hos närliggande skomakare, eller där man handlar av lokala producenter för att lättare kunna anamma kretsloppstanken. Det kan handla om affärsmodeller där man hyr ut sina varor för att underlätta insamlingen av uttjänta varor. När exempelvis en tvättmaskin är utsliten tar företaget tillbaka den och behåller på så sätt råmaterialen och knyter samtidigt kunden till sig.

– När vi förklarar de cirkulära idéerna och visar goda exempel från hela världen får företagarna verktyg och inspiration för att utveckla egna nya samarbeten och nya produkter och tjänster, säger Tobias Jansson, en av föredragshållarna, i ett pressmeddelande.

Cirkulärt i centrum

Carina Sundqvist tror att den cirkulära ekonomin kan bli en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka centrum, som idag allt mer avfolkats på grund av konkurrens från stora köpcentrum i närheten.

Själv har hon planer på att fortsätta bygga ut sitt företag enligt cirkulära principer och ta fram komposterbara kläder. Hur det går kan man följa på hennes blogg www.cirklularvisionar.se

– Det vi för i Kungsbacka är ett inledande samtal, sedan får vi se var det bär, säger Carina Sundqvist.

Fakta

Vill du veta mer?

www.circulareconomy,se

www.cradlenet.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.