”Klimatsmart byggande kräver nytt sätt att tänka”

Miljö & Utveckling Premium Byggbranschen behöver inte bara ta ett stort steg, utan ett gigantiskt kliv för mänskligheten för att minska den klimatpåverkan byggnader ger upphov till, skriver Ulla Janson, som jobbar med hållbar affärsutveckling på Skanska Sverige, i en krönika.

”Klimatsmart byggande kräver nytt sätt att tänka”
Skanska Sverige

I boken ”Det blåser på månen” beskriver Erik Linklater hur Dina och Dorinda får en domare att byta åsikt genom att stoppa ruttna fiskar i hans kläder. Samtidigt förmås bybarnen att hålla för näsan när de passerar honom och säga ”Har du inte bytt åsikt idag?”. Att ändra på väletablerade ”sanningar” och våga byta åsikt är ett stort steg. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Driftfasen har länge setts som den stora boven avseende byggnaders utsläpp. Men energieffektiviseringar och stramare byggregler har gett stor utväxling, samtidigt som energimixen blivit allt mer klimatsmart, och vi ser idag en skarpt nedåtgående trend avseende klimatpåverkan från en byggnads energianvändning.

Klimatpåverkan från material, produktion och transporter har dock under tiden legat relativt konstant. När vi nu projekterar byggnader och inkluderar klimatpåverkan från hela värdekedjan, ser vi att det är här fokus måste vara för forskning och utveckling den närmsta tiden. Regler och ramverk måste uppdateras.

Byggnader som designas kan återvinnas

Exempelvis får endast en viss mängd återvunnen betong ingå i ny betong enligt gällande krav. Kan detta utökas med bibehållen kvalitet? Hur kan vi säkra rivningstegels kvalitetsklass och livslängd? Och återvunnet armeringsstål? Vilka krav ställs på de lab som ska kvalitetssäkra? Varför är begagnade byggnadskomponenter dyrare än nya?

Byggnader måste designas för att kunna återvinnas. Tänk hur ofta en byggnad rivs i en del av en stad samtidigt som en ny uppförs i en annan, helt utan samverkan. Vårt uttag av jungfruliga material är ohållbart. Cirkeln behöver slutas och så långt som möjligt måste det rivna materialet återanvändas.

LCA nyckeln till framgång

För att projektera en byggnad med minimal klimatpåverkan är LCA nyckeln till framgång. När vi beräknat hur mycket byggnaden kan tillföra på plussidan av sitt klimatkonto under dess livslängd, exempelvis från solproducerad el, vet vi hur stor klimatbelastning vi har råd med för material, transport, drift och produktion. Först då kan arkitekten börja fundera på gestaltning. Det blir på något vis omvänd projektering och det finns inga färdiga bilder att visa i tidigt skede, varken till media eller potentiella kunder.

Däremot vet vi precis hur energieffektiv byggnaden måste vara för att kunna använda tio betongbalkar i konstruktionen. Och om transporterna sker med tåg kan vi unna oss lite cellplastisolering i taket. Vi i byggbranschen måste lära oss att projektera med detta nya angreppssätt. Vi måste ta av oss hängslena och våga lita på att livremmen håller. Det är dags för oss att sluta göra som vi alltid har gjort, för att våga möta nästa generation med ett leende när de frågar om vi bytt åsikt idag.

Av: Ulla Janson, Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige

Foto: Skanska Sverige

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.