”Kanske har vi blivit bortskämda av företagens satsningar”

Hållbarhetsåret Strategen på Fossilfritt Sverige, Malin Strand, tycker att det finns utmaningar i att utsläppen fortsätter öka. Ändå ser hon på det stora hela positivt på hållbarhetsåret 2022 och har stora förhoppningar inför 2023.

”Kanske har vi blivit bortskämda av företagens satsningar”
Malin Strand, strateg och projektledare på Fossilfritt Sverige.

Malin Strand, strateg och projektledare på Fossilfritt Sverige, ser tillbaka på året som gått och säger till Miljö & Utveckling att hon är överraskad över EU:s snabba tempo i omställningen. Hon ser också positivt på en stor del av utvecklingen inom det svenska näringslivet. Samtidigt konstaterar hon att utsläppen fortsätter att öka.

– Det som har chockat mig mest är EU:s tempo. Innan jul har en massa beslut tagits, bland annat om klimattullar, mer pengar till innovationsfonden och inte minst skärpt utsläppshandel med ökad takt i utsläppsminskningarna, högre krav på gratis utsläppsrätter och att utsläppshandeln nu täcker 75 procent av utsläppen i EU istället för bara 40 procent. Det hade jag inte trott.

Ser positivt på året som gått

Också inom det svenska näringslivet ser hon en positiv utveckling.

– Kanske har vi blivit lite bortskämda när det gäller företagens satsningar, men 2022 är ju faktiskt året då två nya batterifabriker lanserats, Hybrits första vätgaslager invigts, LKAB lanserat sina planer på utvinning av fosfor och sällsynta jordartmetaller ur avfallet och Stockholm Exergi fått pengar från EU:s innovationsfond för bio-CCS, bara för att nämna några saker.

Vad är det bästa som hänt under hållbarhetsåret?

– Det bästa är att många företag blivit tydligare om vägen framåt och vad de behöver för att möjliggöra sina investeringsplaner för sin fossilfria omställning. Kanske var detta resultatet av en lite spretig valrörelse. Det är också häftigt när nya samarbeten i värdekedjor skapas, så att man hjälper varandra att hantera risken.

Och det sämsta?

– Det sämsta är att utsläppen fortsätter öka, och det känns som en utmaning att flera viktiga styrmedel för transportsektorns omställning nu är borttagna. Men det är skönt att tänka på att det finns många investeringar som görs nu som kommer kunna skörda utsläppsminskningar längre fram.  

Om 2023 säger Malin Strand att det är spännande tider inom flera områden. Till exempel menar hon att många nu tänker till kring hur man ska nå målet 70 procents utsläppsminskningar fram till 2030.

– Utvecklingen inom energiområdet kommer också bli spännande, elmarknaden är på väg att utvecklas och potentialen för bland annat ny vindkraft är otroligt stor och behövs nu när industrin behöver så mycket mer el redan innan 2030.

På ett mer personligt plan säger Malin Strand att det ska bli spännande att åtta branscher nu ska uppgradera sina färdplaner tillsammans med Fossilfritt Sverige under våren.

– Det ger mig hopp att omvärlden och branscherna själva rört sig så mycket sedan deras första färdplaner lanserades 2018 och att de nu ser behovet av att vässa målsättningar, åtgärder och förslag på politik.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.