CDP: Här är storbolagen som redovisar sin påverkan för första gången

Hållbarhetsredovisning Efter sin årliga påtryckningskampanj, Non-Disclosure Campaign, har CDP fått ett stort antal bolag att redovisa sina hållbarhetsavtryck för första gången. Men det finns fortfarande bolag som vägrar.

CDP: Här är storbolagen som redovisar sin påverkan för första gången
Foto: Adobe Stock

Redovisningsinitiativet CDP, som uppmanar företag att redovisa sina avtryck inom klimat, skog och vatten, har i en ny kampanj fått ett stort antal globala företag att redovisa sina avtryck för första gången. Med 260 finansbolag bakom sig har man i kampanjen Non-Disclosure Campaign riktad sig till 1 500 företag med krav på redovisning.

CDP konstaterar i den medföljande rapporten att företag är mer än dubbelt så villiga att redovisa sina hållbarhetsavtryck om de fick förfrågan från en finansiell aktör än från en kontrollgrupp.

Flera storbolag redovisade för första gången

Bland de företag som nu för första gången redovisade sina avtryck fanns stora företag som Levi Strauss som för första gången redovisade sin vattenpåverkan och Mitsubishi Logistics Corporation som för första gången redovisad sin klimatpåverkan. Också den stora brittiska tågoperatören Trainline och den kinesiska e-handlaren Alibaba redovisade sina klimatavtryck för första gången. Cosco redovisade skogsavtryck för första gången och Honda redovisade både skog- och vattenavtryck.

Bland de företag som vägrade redovisningar trots påtryckningar från finansbolagen fanns Tessla, Exxon Mobil och Berkshire Hathaway.

– Den här kampanjen visar kraften i direkt engagemang. Finansiella institutioner är i dag mer medvetna om att de måste hantera de ekonomiska hot som klimat- och naturkriserna utgör. Några av bolagen i finansaktörernas portföljer har en enorm miljöpåverkan. Genom att pressa företagen i sina portföljer att redovisa kan finansbolagen kickstarta en fundamental och positiv förändring av hur företagen fungerar, säger CDP:s globala chef Claire Elsdon i en kommentar.

Ökat engagemang från finanssektorn

Enligt CDP har finansbolagen under 2022 blivit bättre på att kräva hållbarhetsredovisning från sina portföljbolag. Antalet företag som ombads redovisa sina skogs- och vattenavtryck ökade till exempel under förra året med 35 respektive 51 procent. CDP tycker också att kampanjen Non-Disclosure Campaign, som drivits sedan 2017, tydligt visar att aktivt ägande och påverkansdialoger mellan stora ägare och dess portföljbolag är den bästa metoden för att påverka näringslivet i en hållbar riktning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.