Svensk skogsjätte vill fånga biogena utsläpp

Klimat En svensk skogsjätte satsar nu på att utforska möjligheterna till att bilda en komplett värdekedja för infångning och lagring av biogena utsläpp.

Svensk skogsjätte vill fånga biogena utsläpp

Tillsammans med riskkapitalbolaget Verdane Capital och det statliga norska energibolaget Equinor inleder Södra Skogsägarna nu en satsning för att utforska möjligheterna med koldioxidinfångning, även kallat ”bioenergy carbon capture and storage”, BECCS eller bio-CCS.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Målet med satsningen är att kunna fånga in koldioxid redan vid utsläppet från industrins skorstenar. Detta genom att särskilja koldioxiden från rökgaserna och komprimera till flytande form. Koldioxidvätskan kan sedan permanent förvaras på en säker plats, men möjligheter kan också finnas framåt för att användas cirkulärt till nya produkter.

Inom samarbetet kommer bolagen tillsammans arbeta för att utforska en optimal värdekedja från infångning till lagring inklusive affärsmodell och full spårbarhet.

– Vi utvecklar arbetet i familjeskogsbruket, effektiviserar våra processer och minskar utsläppen. Men vår utveckling stannar inte där och vi vill alltid bli bättre. Koldioxidinfångning skulle stärka vårt långsiktiga arbete mot ett större positivt bidrag till klimatet, samtidigt som det breddar vår bas och skapar nytt värde ur en biprodukt vid Södras bruk, säger Lotta Lyrå, vd för Södra, i en kommentar.

Marknadsplats för negativa utsläpp

Samarbetet beskrivs som ett första steg mot att fler aktörer ska accelerera sitt hållbarhetsarbete. Njord Carbon vill även etablera en marknadsplats för handel med negativa utsläpp i framtiden.

– Vi tror att Njord Carbon kommer att erbjuda en betydande minskning av kostnaderna för högkvalitativ, permanent koldioxidinfångning. I april blev Verdane det första Private Equity-bolaget att åta sig att neutralisera alla framtida restutsläpp genom permanenta tekniska koldioxidborttagningar, och vi hoppas att Njord Carbon kommer att göra det tillgängligt för fler företag att ta detta steg, säger Bjarne Lie, managing partner på Verdane.

Projektet befinner sig i en tidig fas. Södra kommer nu genomföra förstudier och förprojekt innan ett eventuellt investeringsbeslut tas kring en bio-CCS-anläggning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.