Företag: Klimatkompensation avgörande för våra klimatmål

Klimatarbete Nästan nio av tio företagsledare tror att klimatkompensation kommer att spela en avgörande roll i huruvida de kan leverera i linje med Parisavtalet.

Företag: Klimatkompensation avgörande för våra klimatmål
Det råder vitt skilda meningar om klimatkompensation och huruvida det är en bra metod att använda.

En ny undersökning, koordinerad av Conservation International och We mean business Coalition, har utforskat prioriteringarna hos företag som vill minska utsläppen.

Av de över 500 tillfrågade företagsledarna är det 92 procent som ser klimatmålen som en prioritet. Dessutom håller 79 procent med om att vetenskapsbaserade mål är avgörande för att hålla företagen till svars och på rätt spår i klimatarbetet.

Klimatkompensation och greenwashing

Det råder vitt skilda meningar om klimatkompensation och huruvida det är en bra metod att använda. Vad som står klart är dock hur väsentligt det är för företagens klimatmål.

Enligt undersökningen är det hela 89 procent som ser klimatkompensationen som avgörande i deras klimatarbete. En tredjedel investerar aktivt i den frivilliga koldioxidmarknaden, medan 51 procent ser det som ett hållbart alternativ i framtiden.

Det finns dock en hel del andra utmaningar som undersökningen uppmärksammar. Bland annat budgetbegränsningar (som nämns av 86 procent av de tillfrågade), bristande samarbete (86 procent) och tekniska begränsningar (84 procent).

Oro kring greenwashing (44 procent) och bristande marknadsreglering nämns som de största barriärerna för att öka företagens investeringar i nuläget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.