Innovativa företag – viktig del av lösningen på klimatfrågan

COP19 Utmaningarna kring klimatförändringarna känns astronomisk och frustrationen i klimatförhandlingarna har varit stor från både näringsliv och andra intresseorganisationer. Klimatfrågan är en strategiskt viktig fråga för näringslivet, skriver Maria Sunér Flemming, ansvarig för energi och klimat Svenskt Näringsliv.

Innovativa företag – viktig del av lösningen på klimatfrågan
Svenskt Näringsliv

En av de viktigaste frågorna på årets omgång av de internationella klimatförhandlingarna, – COP 19 i Warszawa – var att planera vägen fram emot ett nytt bindande klimatavtal i Paris 2015. Förhoppningen är att förhandlingarna då ska resultera ett avtal som är legalt bindande och omfattar alla länder efter deras förmåga. Förhoppningen är också att det ska leda mot att klara målet om att klara maximalt 2 graders uppvärmning. Utgången i Warszawa var tyvärr ganska vag och otydlig gällande denna process, även om det finns vissa milstolpar som pekats ut. Bland annat kommer FN:s generalsekreterare att hålla ett högnivåmöte om klimatet i New York i september 2014, och länderna uppmanas att lägga sina förhandlingsbud på bordet i början av 2015.

Men frågan är vad det kommer att resultera i. Flera länder har aviserat förändringar i sin klimatpolitik. De mest uppmärksammade länderna är Australien, där den nyvalda regeringen nu tar bort den koldioxidskatt som infördes av tidigare regering, och Japan, som till följd av stängningen av sin kärnkraft nu tvingas revidera sitt klimatmål från minus 25 procent till plus 3 procent till 2020. Man kan också spekulera i hur den ökade mängden utvinningsbara fossila resurserna spelar in. I och med den teknikutveckling som skett de senaste åren för okonventionell olja och gas och som nu gjort att de resurserna plötsligt är utvinningsbara, har teorierna om ”peak-oil” kunnat avskrivas. Detta är naturligtvis något som påverkar olika länder och regioners vilja att åta sig mål för sina klimatutsläpp.

Om man till bilden adderar de 1,2 miljarder människor som idag saknar el och har en låg levnadsstandard, men som givetvis också ska få möjlighet till utveckling. Tillgång till energi är en grundförutsättning för förbättrade livsvillkor. Detta kombinerat med en ständigt ökande global energiåtgång gör att utmaningen kan kännas astronomisk. Det är inte utan att man kan bli lite nedslagen. Frustrationen i klimatförhandlingarna har varit stor från många håll, både näringsliv och andra intresseorganisationer.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.