COP19- I väntan på framsteg

COP19 Just nu är det svårt att identifiera framsteget som får de många knutarna att lossna, vilket gör stämningen i Warszawa uppgiven och bister, skriver
Daniel Engström Stenson och Mattias Goldmann från Tankesmedjan Fores på plats i Warszawa.


Klimatförhandlingarna är ett myller av frågor, där förhandlarna ständigt upprepar mantrat “inget är överenskommet förrän allt är överenskommet”. Det är en förklaring till att det står still i de flesta frågor, och ökar risken att vi inte når en överenskommelse – men betyder också att väldigt mycket kan lösa sig väldigt snabbt nu när ministrarna kommit på plats och tempot stegras. Innan utvecklade länder presenterar konkreta åtaganden att minska sina utsläpp, vill inte utvecklingsländer diskutera marknadsmekanismer. Utan marknadsmekanismer anser flera utvecklade länder att det blir svårt att göra åtaganden, eftersom man inte vet under vilka förutsättningar de görs. Innan det gjorts framsteg inom finansiering för Gröna Klimatfonden, vill inte utvecklingsländer leverera åtaganden att minska sina utsläpp, men innan det finns en överenskommelse om att även utvecklingsländer ska bidra med minskade utsläpp är inte utvecklade länder villiga att bidra med stora summor till klimatfonden.

Många knutar

Sådär håller det på. Just nu är det svårt att identifiera framsteget som får de många knutarna att lossna, vilket gör stämningen i Warszawa uppgiven och bister.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.