Hög arbetsbelastning bland upphandlare hindrar omställningen

Upphandling Hög arbetsbelastning och otydliga mål gör att offentlig upphandling inte används fullt ut i omställningen till ett hållbart samhälle. Det visar en undersökning bland upphandlare och inköpare. Bland annat uppger nära 60 procent av de som svarat att det är oklart hur de ska väga olika aspekter och krav i en hållbar upphandling.

Hög arbetsbelastning bland upphandlare hindrar omställningen
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Fackförbundet Vision har frågat 300 upphandlare och inköpare i kommuner och regioner hur de ser på sitt jobb och förutsättningarna att bidra till ett mer hållbart samhälle. De har bland annat fått svara på frågor om arbetsbelastning, strategiska förutsättningar och fortbildning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt undersökningen är det flera faktorer som hindrar att offentlig upphandling används fullt ut som ett verktyg för omställning till ett mer hållbart samhälle.

Otydligt hur krav ska vägas

Bland annat säger nära 75 procent av de tillfrågade att deras arbetsbelastning är för hög. Och nära 60 procent av de tillfrågade svarar att det är otydligt hur de ska väga olika aspekter och krav i en hållbar upphandling.

−  Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling. Många av våra medlemmar upplever att de arbetar ensamma, eller tycker att krav och riktlinjer är otydliga. Upphandlare är engagerade och kunniga – de måste mötas upp med goda förutsättningar och tydliga politiska ambitioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i en kommentar.

Brist på uppföljning lyfts

Över hälften av de organisationer där respondenterna arbetar har en upphandlingsstrategi där ”hållbar upphandling” finns med som ett verktyg, enligt rapporten. Men hela 17 procent av de som svarat, säger att de inte vet om det finns någon sådan strategi eller ej. En annan sak som lyfts fram är bristen på uppföljning.

− Uppföljningen måste bli bättre. Våra medlemmar upplever att det är meningslöst att ställa hållbarhetskrav på tjänster och varor utan granskning och utvärdering efteråt. Upphandling omsätter belopp som motsvarar nästan en femtedel av BNP. Det är rimligt att vi ska upphandla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Veronica Magnusson.

Upphandlare ser möjligheter

Enligt Visions rapport anser de som jobbar med inköp och upphandling att de ser möjligheter att jobba med hållbar upphandling. De allra flesta ställer redan hållbarhetskrav. Men många av de som svarar menar att ansvaret vilar på individen, något som liknande undersökningar visat tidigare.

Hela rapporten finns att hämta här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.