Hållbarhetsarbetet som kan ge rabatt på banklånet

Hållbarhet Ett hållbarhetsarbete som kan ge rabatt på banklånet. Energibolaget Stockholm Exergi har i samråd med bankerna tagit fram ett upplägg där villkoren för bolagets långfristiga lånelöften varierar utifrån fyra hållbarhetskriterier.

Hållbarhetsarbetet som kan ge rabatt på banklånet
Värtaverket är Stockholm Exergis största kraftvärmeverk. Foto: Robin Hayes.

Stockholm Exergi, som förser stockholmarna med värme, kyla och el, har en anläggningstung verksamhet och därmed ett stort fortlöpande finansieringsbehov. Skuldportföljen uppgick vid senaste årsskifte till cirka 12 miljarder kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men energibolaget bedriver också sedan flera år tillbaka ett aktivt hållbarhetsarbete och har sett möjligheterna att koppla ihop finansiering och hållbarhet.

Gröna obligationer

Stockholm Exergi var exempelvis tidigt ute med så kallade gröna obligationer, som följer ett ramverk som är oberoende utvärderat av Cicero (Center for International Climate Research). Den första emissionen genomfördes 2015 och i dag är ungefär 80 procent av obligationsfinansieringen grön av totalt 8,5 miljarder kronor i emitterade företagsobligationer.

Emma Rönnmark, CFO, Stockholm Exergi.
Emma Rönnmark, CFO, Stockholm Exergi.

– Intresset för gröna obligationer är stort. På obligationsmarknaden har gröna obligationer gått från en nisch till att helt dominera inom vissa branscher på bara fem år. Den emission som vi till exempel genomförde i höstas blev övertecknad, säger Emma Rönnmark, CFO på Stockholm Exergi.

Räntan upp eller ned

Nu har Stockholm Exergi gått ett steg vidare och även omförhandlat villkoren för bolagets långfristiga lånelöften hos bankerna utifrån sitt hållbarhetsarbete.

De nya villkoren innebär att räntan på energibolagets 3 miljarder kronor stora lånelöften hos SEB, Swedbank och Danske Bank årligen kan justeras 2,5 räntepunkter (hundradels procentenheter) uppåt eller nedåt baserat på fyra hållbarhetskriterier där Stockholm Exergi ska ha uppnått fördefinierade förbättringar.

De fyra kriterierna är:

  1. Antal betydande miljöstörningar/miljöincidenter
  2. Antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar enligt standarden LWIF (Lost Workday Injury Frequency)
  3. Koldioxidutsläpp per ton behandlat avfall
  4. Antal avtal om värmeoptimering som hjälper kunderna att spara energi

– Kriterierna är väl utvalda och täcker in några av våra viktigaste hållbarhetsmål inom miljöpåverkan, socialt ansvar, klimatpåverkan och resurseffektivitet med sikte på att nå en klimatpositiv verksamhet år 2025, förklarar Emma Rönnmark.

Årlig uppföljning

Dessutom är de mätbara och möjliga att objektivt verifiera vid årliga uppföljningar. Räntan justeras ned med 2,5 räntepunkter vid en måluppfyllelse på minst 80 procent respektive upp med 2,5 räntepunkter vid en måluppfyllelse på under 40 procent.

Initiativet till det nya upplägget kommer från Stockholm Exergi. Men intresset har varit stort från bankernas sida, konstaterar Emma Rönnmark.

– För oss är det här positivt eftersom det ger oss ännu ett incitament för att nå våra hållbarhetsmål. Samtidigt är det ett styrkebesked som visar att det är lättare att finansiera hållbar verksamhet än ohållbar, säger hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.