Färre får böter för nedskräpning

Miljö Att kasta en fimp eller ett tuggummi på marken är i de flesta fall tämligen riskfritt för den som gör det. Trots att polisen har möjlighet att utfärda böter för nedskräpning skrevs endast 87 böter ut i hela landet under 2020, en minskning från året dessförinnan.

Färre får böter för nedskräpning
Foto: Stock Adobe.

Beräkningar visar att det slängs minst en miljard fimpar på marken i Sverige varje år. Fimparna innehåller giftiga ämnen och hamnar lätt i vattendrag eller på andra platser där de blir kvar under lång tid. Filtren är gjorda av en sorts plastmaterial som bryts ned väldigt långsamt.

Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Håll Sverige Rent tycker 93 procent av svenskarna att den som kastar fimpar på marken ska kunna bötfällas.

Ringa förseelse

Sedan 2011 har polisen också möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men boten används sällan. De flesta nedskräpningsförseelser, som till exempel att slänga enstaka cigarettfimpar eller tuggummin på marken, betraktas som ringa och medför inte straffansvar.

Under hela 2020 skrev polisen ut endast 87 böter i hela landet – en minskning från 103 året dessförinnan.

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.
Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

– Att fimpnedskräpning inte är straffbart stämmer dåligt överens med vad svenskarna tycker, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent, i en kommentar.

Straffskärpning väntas

Men en straffskärpning kan komma att bli verklighet. Regeringen har i en promemoria föreslaget att undantaget för fimpar och annat småskräp som kastas på marken ska tas bort i och med implementeringen av EU:s direktiv för engångsplast.

Straffbestämmelserna ska i så fall börja gälla den 1 januari 2025. Ett beslut väntas senare i år.

Antal böter för nedskräpning i olika polisregioner 2020 (siffran inom parentes avser 2019):

  • Bergslagen 3 (6)
  • Mitt 9 (25)
  • Nord 12 (3)
  • Stockholm 15 (10)
  • Syd 20 (23)
  • Väst 15 (21)
  • Öst 13 (15)
  • Totalt 87 (103)

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.