Ökade krav på företagens vattentransaparens

Hållbarhetsredovisning Finanssektorn efterfrågar nu information kring vattenrisker från allt fler företag. Volvo och Spotify pekas ut som ickeredovisande företag och ombes nu än en gång att öka sin transparens.

Ökade krav på företagens vattentransaparens
Illustration: Adobe Stock

Finansmarknadens krav på att företag ska redovisa sin vattenpåverkan ökar i snabb takt. Det berättar CDP i samband med sin årliga Non-disclosure-kampanj där de uppmanar företag att redovisa miljödata. Där konstaterar CDP att antalet stora företag som ombeds redovisa vattenrelaterad data från finanssektorn mer än dubblerats från förra året – 122 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bland företagen som avkrävs uppgifter om vattenrisker i verksamheten finns bland annat teknikföretag som Apple, Amazon och Nokia men då det finns farhågor om vattenanvändningen kring deras serverhallar. Också flera flygbolag, som Ryan Air och Easyjet har ombetts redovisa vattenrisker med hänvisning till risker kopplade till läckande flygbränsle och användningen av kemikalier vid avisning av flygplansvingar.

För svensk del konstaterar CDP att varken Volvo och Spotify rapporterar på någon av CDP:s miljökriterier – klimat, vatten och avskogning. Både Volvo och Spotify har därför tillsammans med 529 ickeredovisande europeiska företag återigen uppmanats att öka sin transparens.

Globalt vänder sig CDP:s kampanj mot 1998 företag från vilka finanssektorn specifikt efterfrågar hållbarhetsinformation i år. Totalt har 75000 företag ombetts att rapportera hållbarhetsdata genom CDP:s företagsenkät för 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.