Tipslista: Så sätter du internt pris på koldioxid

Klimat Hållbarhetsnätverket Global Compact Network Sweden uppmanar nu alla företag att sätta internt pris på koldioxid. Här är nätverkets bästa tips.

Tipslista: Så sätter du internt pris på koldioxid
Philip Thormark, UN Global Compact Network Sweden. Foto: Adobe Stock/ Pressbild

Att sätta internpris på koldioxid har många fördelar i hållbarhetsarbetet. Men för att priset verkligen ska vara effektivt i hållbarhetsarbetet krävs att man tänker till och anpassar prissättningen efter verksamheten och de uppsatta mål som finns. Här kan man till exempel välja mellan ett antal olika prissättningsmekanismer. Var och en med sina egna fördelar och nackdelar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att fler företag ska komma igång med att sätta internt pris på koldioxid har nu Global Compact Network Sweden, Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag, tagit fram en steg för steg-guide som beskriver hur arbetet kan genomföras. I guiden finns också många praktiska exempel från stora företag som Volvo Cars, Microsoft, Vattenfall, Alfa Laval och Södra.

Philip Thormark är vd på UN Global Compact Network Sweden och han berättar att arbetet med guiden startade genom ett samarbete med Nationella samordnaren för Agenda 2030. När deras verksamhet avslutades fortsatte nätverket arbetet.

Philip Thormark anser att internpris på koldioxid är ett väldigt bra och effektivt sätt för företag att integrera den ekonomiska styrningen med hållbarhetsarbetet.
– När man sätter ett internt pris på koldioxid så skapar man en annan typ av ägerskap för klimatarbetet. Det ger en annan typ av förståelse genom hela organisationen när hållbarhet och ekonomi kopplas samman, säger han till Miljö & Utveckling.

Att arbeta med internpris på koldioxid kan också enligt Philip Thormark ge flera ibland oväntade effekter. En sådan kan vara att nya hållbara affärsidéer och innovationer dyker upp direkt från den operationella verksamheten, helt utan inblandning från hållbarhetsavdelningen.

– Ett talande exempel är Microsoft som deltar i vår guide och som lyckades minska elförbrukningen i spelkonsolen Xbox standby-läge. Idén kom från produktutvecklingsteamet efter att företaget infört ett internt pris på koldioxid.

Att integrera hållbarhet i den operativa verksamheten kan enligt Philip Thormark vara utmanande för många företag. Något som visat sig i flera undersökningar som nätverket gjort mot sina medlemmar.

– När vi frågar medlemmarna hur integrerat hållbarhetsarbetet är i verksamheten visar det sig att hållbarhetsfrågorna ofta är integrerade på ett strategiskt plan och i visioner. Men att det blir svårare ju längre ner i den operativa verksamheten och ekonomiska styrningen man kommer. Hållbarhetsfrågorna har svårt att nästla sig in bland ekonomiska incitament och budgetprocesser. Här menar vi att internpris är ett väldigt konkret och bra verktyg.

Vägledningen ger flera konkreta tips till hur ett företag kan sätta internt pris på koldioxid. Miljö & Utveckling har sammanfattat några av dem:

Grunder

• Gör en nulägesanalys och beräkna företagets klimatpåverkan och kartlägg utsläppen i verksamheten. Sätt därefter ett övergripande mål för hur stora utsläppsminskningar företaget ska göra fram till ett visst datum.

Förberedelser

• Förankra internpriset i koncernledning och organisation. Beslut om internprissättning bör vara förankrat i högsta ledningen och kommuniceras tydligt till hela organisationen.

• Analysera konsekvenserna av ett internt koldioxidpris för att förstå hur det kan påverka olika beslut och scenarion i verksamheten.

Val av mekanism

• Beroende på företagets mål och klimatstrategi kan olika prismekanismer användas, såsom skuggpris, intern avgift, cap-and-trade eller implicit pris.

Prissättning

• Besluta hur högt det interna priset ska vara. Jämför prisnivån med branschkollegor och andra företags koldioxidprissättningssystem för att hitta rätt nivå.

Testa och justera

• Var flexibel och justera prismekanismen och prisnivån utifrån erfarenheter och resultat från den initiala implementeringen.

Använd skuggpris för beslutsstöd

• Ett skuggpris kan användas för att inkludera koldioxidkostnader i investeringsbeslut och strategier, vilket hjälper till att identifiera lönsamma och hållbara investeringar.

Kommunicera och utbilda

• Säkerställ att hela organisationen förstår syftet med internprissättningen och att det finns utbildning kring hur priset påverkar olika delar av verksamheten.

Överväg flera prismodeller

• Ett företag kan till exempel använda en kombination av skuggpris, intern avgift och cap-and-trade för att passa olika delar av verksamheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.