Greenhush – Därför slutar företag kommunicera sitt klimatarbete

Kommunikation Flera företag minskar just sin klimatkommunikation. Det visar en stor global studie som också innefattar flera svenska storföretag. I studien berättar företagen också varför de minskar sin kommunikation kring klimatfrågor.

Greenhush – Därför slutar företag kommunicera sitt klimatarbete
Illustration: Adobe Stock

I en ny undersökning uppger en många företag nu aktivt minskar kommunikationen kring sitt klimatarbete. Undersökningen bygger på svar från 1400 företag, varav 100 från Sveroige, i 14 sektorer. I nio av de 14 sektorerna var det en majoritet av företagen som nu väljer att minska sin kommunikation kring klimat. Orsaken uppges vara ökad komplexitet kring kommunikation till följd av förändrad lagstiftning och bristande tydlighet.

Totalt var ansåg 44 procent av de 1400 företagen att kommunikation kring hållbarhet blivit svårare. Detta trots att 81 procent av bolagen ansåg att det var positivt för deras resultat att till exempel berätta om företagets nettonollvisioner.

Rapporten är framtagen av konsultföretaget South Pole som berättar att den så kallade greenhushingtrenden i dag finns i nästan alla stora sektorer globalt – från mode till teknik.

Även om fler företag väljer att minska kommunikationen kring klimatarbetet visar undersökningen att ambitionerna att nå nettonoll fortfarande ligger fast. Detta syns bland annat av att företagen generellt kar sina budgetar för att nå sina klimatmål. Drivkrafterna bakom klimatarbetet är flera. Över en tredjedel av företagen säger att de genomför klimatåtgärder för att säkra risker i leverantörskedjan. Nästan lika många uppger att de genomför åtgärder för att framtidssäkra sin organisation mot extrema händelser.

– Det är tråkigt att företag väljer att inte kommunicera sitt klimatarbete, speciellt i dessa tider då vi har så påtagliga klimatförändringar och behöver snabb omställning, säger South Poles Sverigechef Jens Olejak, som säger säger sig förstå att de nya direktiven och lagarna kan verka avskräckande men ändå vill uppmuntra företag att berätta om sina klimatåtgärder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.