Hållbarhetsanställda riskerar utbrändhet

Karriär Underbemannade avdelningar, låga löner och få möjligheter till karriärutveckling. Så beskrivs situationen för anställda inom hållbarhetsområdet i en ny stor enkät.

Hållbarhetsanställda riskerar utbrändhet
Foto: Adobe Stock

En majoritet av hållbarhetsanställda i Storbritanniens offentliga sektor, frivilligorganisationer och i näringsliv upplever att deras arbetssituation är ohållbar. Det visar en enkät som det brittiska fackförbundet Prospect nyligen gjort och där man intervjuat 500 yrkesverksamma i miljörelaterade yrken.

Sju av tio tillfrågade anser att deras avdelningar är underbemannade och har svårt att attrahera talang. Fyra av tio säger också att deras avdelningar har krympt det senaste året. Något som enligt de tillfrågade leder till ökad arbetsbelasning. Mer än en tredjedel menar att deras arbetsbelastning ökat betydligt under de senaste 12 månaderna.

Fler krav på företagen

Fackförbundet Prospect anser att situationen är ohållbar då den höjda arbetsbelastningen inte resulterat i högre löner eller möjligheter till karriärutveckling. Genomsnittslönen hos de tillfrågade, varav många har en master- eller doktorsexamen, låg på 40 000 brittiska pund eller lägre. Detta kan jämföras med genomsnittet i Storbritannien som ligger på 38 600 pund.

I undersökningen uppgav också många att den dåliga arbetsmiljön ökade risken för utbrändhet.

– Insikterna som våra hållbarhetsexperter ger är ovärderliga för att förstå vad som händer på frontlinjen i kampen mot klimatkrisen. De berättar för oss att nedskärningen av expertroller i på avdelningarna gör dem alltmer utbrända. Trots att regeringen talar om potentialen med gröna jobb misslyckas den med att tillhandahålla den finansiering som behövs för att göra arbete inom den hållbarhetsområdet till den eftersträvansvärda karriär det borde vara, säger Sue Ferns, biträdande generalsekreterare på Prospect, i en kommentar på organisationens hemsida.

Samtidigt som arbetet med hållbarhetsfrågor tycks minska i Storbritanniens offentliga sektor och näringsliv så ökar hållbarhetskraven från landets arbetstagare. En annan undersökning som presenterades i veckan visar att en femtedel av Storbritanniens arbetstagare helt avvisar jobb hos företag som inte prioriterar hållbarhetsfrågor.

I undersökningen, som är genomförd av organisationen Save Money Cut Carbon, uppgav också 14 procent av de tillfrågade att de känt sig tvingade att ta ansvar för företagets hållbarhet eftersom företaget inte hanterar frågorna ordentligt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.