Hållbarhet nyckelfråga för investerare

Trenden Investerare ser hållbarhet som en nyckelfråga. Det konstaterar den norska banken DNB i en rapport. Och det svenska fondbolaget Folksam har deltagit i ett upprop med 170 andra europeiska företag för kraftfullare åtgärder för klimatet. Emilie Westholm hos Folksam förklarar vad som sker.

Hållbarhet nyckelfråga för investerare
Investerare ställer allt högre krav på hållbarhet. Illustration: Stockadobe

När DNB frågade 87 företagsföreträdare om vad de tyckte var viktiga frågor blev svaret att företagen upplever större tryck från investerare vad gäller miljö, social hållbarhet och det som kallas ”governance”, bolagsstyrning. Risker kopplade till hållbarhet ges större tyngd bland dem som sitter på pengarna alltså.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sammantaget konstaterar rapporten med titeln The race for ESG convergence att miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ”har blivit nyckeln till beslut om investeringar och för värdering av företag.” Det påverkar direkt hur företag finansierar sin verksamhet och deras tillgång till kapital, enligt rapporten.

Intresse från Blackrock

Ett stort steg i riktningen mot hållbarhet som grund för investeringar togs när en av de allra största investerarna, amerikanska Blackrock, gav sig in på området. Då påstod företagets vd Larry Fink att ”…vi tror att hållbara investeringar är den starkaste grunden för våra klienters portföljer framöver”.

Till det kommer det ökande intresset för rapportering enligt vetenskapliga mål, inom ramen för SBTI, även bland företag i finanssektorn. 55 aktörer har anslutit sig till det, enligt den senaste uppgiften.

Folksam har jobbat länge med frågan

För den stora svenska investeraren Folksam är dock hållbarhet ingen nyhet. Företaget har arbetat med hållbarhet i olika former i många år, och dess företrädare har deltagit på bolagsstämmor och framfört kritik mot företag som inte sköter sig, bland annat vad gäller mänskliga rättigheter.

Förra året tog företaget ett steg framåt vad gäller klimat, med medlemskapet i Net Zero Asset Owner Alliance. Medlemmarnas mål ska vara att deras portföljer ska visa nettonollutsläpp år 2050.

– Det har helt klart ökat, i synnerhet i USA och andra delar av världen. I Norden har investerare länge legat i framkant: vi på Folksam har ju till exempel arbetat med detta i flera decennier och var bland annat med och tog fram FN:s principer för ansvarsfulla investerare år 2006, säger Emilie Westholm, som arbetar med ansvarsfulla investeringar hos Folksam.

Politiken driver på

En förklaring tror hon är det som sker på det politiska planet i Europa.

– Men framför allt tror jag att allt fler har förstått att klimatfrågan utgör en verklig risk och möjlighet för i stort sett alla företag, precis som vilken annan finansiell risk som helst. På så sätt behöver klimatet inkluderas både i investeringsbeslut som i ägarstyrningen, säger hon.

Affärsmässiga motiv

Ett initiativ inom EU handlar om taxonomi, om hur begreppet miljömässigt hållbar ska avgränsas. Aktörer på finansmarknaden måste till exempel uppge graden av hållbarhet om de erbjuder något som miljömässigt hållbart. Redan idag börjar finansaktörer bygga upp system för att rapportera enligt de nya kraven.

Så det handlar inte bara om att fler investerare bryr sig om hållbarhetsfrågor, det är i allra högsta grad också ett affärsmässigt tänk bakom den här ökningen, menar Emilie Westholm.

Stort upprop för klimatet

Ett av Folksams steg framåt detta år är ett upprop med 170 andra företag, av vilka många får Folksam att se litet ut, som Deutsche Bank. Även Apple ingår i uppropet, som uppmanar världen att se till att utsläppen av växthusgaser bör minska med minst 55 procent till år 2030.

Nu tycker Emilie Westholm att coronapandemin är ett tillfälle att ta till vara:

– Det behövs en samlad omstart för att Europa och världen ska komma tillbaka och vi menar att detta därför är ett ypperligt tillfälle att påskynda omställningen mot en mer hållbar värld. Det är inte bara politiker som bär ansvaret här, utan företag och andra delar av samhället har en viktig roll att spela, säger Emilie Westholm.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.