Därför är EU:s kemikaliestrategi så bra

EU När EU-kommissionen släppte sin kemikaliestrategi firade Chemsec med champagne. Frida Hök, biträdande kanslichef på organisationen, förklarar strategins innehåll och varför alla företag gör klokt i att läsa dokumentet.

Därför är EU:s kemikaliestrategi så bra
Frida Hök, Chemsec, förklarar EU:s kemikaliestrategi. Foto: Chemsec

När den nya EU-kommissionen släppte sin gröna giv, Green Deal, var kemikaliefrågan en av de miljöfrågor som adresserades. Kommissionen lovade att en kemikaliestrategi skulle fram, och i förra veckan kom den – en strategi som fick organisationen Chemsec att korka upp champagnen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är en väldigt ambitiös strategi, och i ett annex finns tidtabellen för åtgärderna. Väldigt mycket ska ske redan 2021, säger Frida Hök, biträdande kanslichef på Chemsec.

EU:s kemikaliestrategi viktig för företag

Strategin är inget bindande dokument, utan visar EU:s inriktning i kemikaliefrågor. Ändå menar Frida Hök att alla företag som på något sätt berörs av kemikaliefrågan bör läsa dokumenten.

– Strategin är tydlig i sin ambition och jag tycker att den hjälper företag att göra smarta val. Vi behöver en kemiindustri i Europa, och då är det viktigt att de prioriterar sina resurser åt rätt håll. Jag tycker att den här strategin ger tydliga ramar.

Vad är viktigast ur din synvinkel?

– Att man stärker skyddet. Man ska ta mer hänsyn till när en kemikalie är problematisk och inte ta ställning till ekonomiska effekter. Idag väger man de två tillsammans. Nu blir det mycket mer tydligt att har man kemikalier med identifierade skadliga egenskaper så ska de fasas ut, framför allt ur konsumentprodukter. Utfasningen är prioriterad. Det har inte varit så tydligt tidigare, säger Frida Hök.

Hon hoppas att strategin ska leda till att processerna snabbas på.

– Hittills har man hamnat i oändliga diskussioner om vad som är viktigt för företagen, diskussioner som aldrig kommer i mål, säger hon.

Varför har det tagit sådan tid?

– Mycket av det ligger i att man vägt miljönyttan mot ekonomisk nytta. Om man tittar på varje enskilt företag så blir det svårt att säga nej, ni får gå i konkurs. Nu gör man det mycket tydligare genom att inte väga in sådana faktorer. De ämnen som är särskilt farliga ska inte finnas i konsumentprodukter – oavsett vad företagen tjänar på dem.

Men vad säger industrin nu då?

– Strategin är tagen och den kommer inte att ändras. Förändringar i lagstiftningen för att uppfylla strategin kräver konsultation och där får både industrin och vi ge våra åsikter. Men industrin är ett stort begrepp. Det finns industri som tillverkar alternativ och som är glada för förändringen, eftersom de har haft svårt att ta marknadsandelar.

Vad är nytt i strategin?

– En viktig sak är att den stärker klassificeringen för ämnen som är hormonstörande. Det är något som man debatterat i jättemånga år. Man klassificerar nu även ämnen som är bioackumulerande, toxiska och mobila. Det gör att många PFAS-ämnen kommer med, och det är ett stort steg i rätt riktning.

– Det finns faktiskt en hel sektion bara om gruppen PFAS, som säger att de ska fasas ut och bara tillåtas om de verkligen behövs. Det står specifikt att brandskum inte ska tillåtas.

Kontrollen ska bli bättre

Ett annat stort steg är att kontrollen ska skärpas.

– Det har funnits en princip som säger att utan data, ingen marknad. Men EU har inte levt upp till den. Nu säger man att har man inte rätt information så ska man inte kunna registrera kemikalier, och att både EU och medlemsländerna ska kunna jobba för att se till att lagarna efterlevs.

Är det fortfarande de enskilda medlemsländernas myndigheter som ska stå för kontrollen?

– Det står i princip att EU ska kunna kontrollera att medlemsländerna har tillräckliga resurser för att genomföra kontrollerna, och det är en stor förändring.

Hur kommer strategin att påverka svenska företag?

– Min uppmaning är att läsa strategin för att få en förståelse för vad som är på gång, för det här är inget som man kan se lätt på. Det måste upp på managementnivå. Det är uppenbarligen en fråga som är prioriterad i EU nu och man bör ha koll på detta som företag. Arbete med att ersätta farliga kemikalier görs bäst på längre sikt och den som är smart börjar att läsa på nu och förbereda sig.

Och hur kommer den att påverka konsumenter?

– Det är svårt att säga. Jag hoppas att när den här perioden är slut 2024 så har det skett en förändring i hur mycket skadliga kemikalier som finns i konsumentprodukter. Det hoppas jag verkligen. Det pågår ju en ständig förbättring, men det går så vansinnigt långsamt!

Kommer detta verkligen att realiseras, tror du?

– Djävulen bor ju i detaljerna och vissa formuleringar kan man fundera på. Till exempel om det ska göras ”extensive impact assessements” – tar det fem år, eller? Det är ju fortfarande bara en strategi. Men i den finns mycket av det som vi har jobbat för i väldigt många år, och det är klart att det är något att fira. Så vi tog fram champagnen, absolut! säger Frida Hök.

Här finns strategin att ladda ned.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.