Gurkrester blir ost när matsvinn får nytt liv

MATSVINN Rester från smör- och gurktillverkning, som annars hade blivit matsvinn, blev råvara till osten Kerno. Osten serveras numera på restaurang och tusentals liter gurkspad sparas.

Gurkrester blir ost när matsvinn får nytt liv
250 000 liter överblivet ostspad kan bli osten Kerno.

Svinnovation. Det är vad Annika Grälls hos Alfred Nobel Science Park och Jesper Lindström vid Vreta Kluster, kallar metoden att omvandla svinn till något användbart. Ett pilotprojekt har lett till osten Kerno.

– Produktidén kom fram under projektet som en av drygt 40 spännande produkter som man kunde göra utifrån Kinda Gurkas svinn, berättar Jesper Lindström för Miljö & Utveckling.

Matsvinn från gurk- och smörtillverkning

Råvaran är gurkspad från Kinda Gurka och kärnmjölk, en rest från tillverkning av smör vid Löt Gårdsmejeri.

Utgångspunkten för pilotprojektet som resulterat i den nya osten, är att spill från livsmedelsföretag borde komma till bättre nytta. I Sverige slängs ungefär en fjärdedel av all mat.

– Tanken är att metoden ska skapa uppslag och idéer till nya produkter, säger Jesper Lindström.

Lyckad produkt som säljs på restaurang

Just den här produkten har blivit så bra, att den kommer att serveras på kockarna Tareq Taylors och Paul Svenssons restaurant i Sundbyberg. Paul Svensson har köper upp all ost som produceras. Förutom vinsten i form av ost, som då förmodligen är god, sparas avfall i form av 250 000 liter gurkspad.

Alfred Science Park är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och offentlig sektor i Karlskoga där Annika Grälls är ansvarig för mat och måltider, medan Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum för gröna näringar. Projektet genomförs inom ramen för Swedish Scaleups med finansiering av Tillväxtverket.

– Vi måste minska svinnet, och det är suveränt om vi kan göra det säljbart i annan form, säger Annika Grälls.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.