nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Guide: Internrevisionen så lyckas du

Fullt upp i vardagen? Revisioner, både interna och externa skapar utrymme för reflektion. Miljö & Utveckling har samlat de bästa tipsen för en lyckad revision.

Internrevisionen
Tina Bohlin, projektledare på Swedish Standards Institute.
  • Annons 1

Rätt genomförda är internrevisioner av ledningssystem ett sätt att reflektera över de egna arbetssätten, utbyta erfarenheter och se förbättringsmöjligheter. Men det är inte självklart att det blir så. Revisionerna kan vara både ineffektiva och dyra och ett bra sätt att driva ständiga förbättringar. Det beror på hur man gör.

– Ett vanligt misstag är att göra samma standardrevisioner år från år. Det är mycket bättre att välja fokusområden, säger Tina Bohlin, projektledare för ledningssystem på Swedish Standards Institute, Sis.

Har man problem med kundleveranserna eller med att hålla tider, då är det här man ska lägga fokus i revisionen.

Älska avvikelser

De avvikelser som upptäcks ger en enorm möjlighet att förbättra verksamheten. Därför är det viktigt att klargöra för organisationen att syftet med revisionen är att just hitta förbättringsmöjligheter, inte att misstänkliggöra och bedöma enskilda individer. En ledningsgrupp kan exempelvis inte gå ut med en målsättning om att ha noll avvikelser. Då blir det svårt för medarbetare att vara ärliga och de interna revisorerna kommer undvika att skriva avvikelser även om de ser dem.

– Då slösar du bara tid och pengar. En revision där man inte hittat några avvikelser är en värdelös revision, du kan alltid hitta något om du gräver på rätt ställe, konstaterar Tina Bohlin.

Certifierade verksamheter ska ställa om senast hösten 2018

De nya versionerna av iso 9001 och iso 14001 som kom förra hösten innehåller både flera nyheter och en högre ambitionsnivå än tidigare. Certifierade verksamheter har fram till hösten 2018 på sig att ställa om. Revisioner är ett perfekt tillfälle att ta steget till det nya, menar Tina Bohlin.

– Genom att koncentrera sig på de nya kravområdena i standarden får ledningen ett bra nuläge att utgå ifrån. Hur ser exempelvis vår omvärldsbevakning ut och har vi ett riskbaserat tankesätt? Vet man nuläget blir det också enklare att göra förbättringar där det brister, säger Tina Bohlin.

Läs mer: Johline Z. Lindholm lämnar hållbarhetsrörelsen – blir PR-chef på Telge Energi

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.