Greenpeace sågar regeringens miljöbudget: ”Tiden för misslyckanden är förbi”

Debatt Greenpeace ger regeringens klimatpolitik en känga. De tycker att budgeten är för klen.

Greenpeace sågar regeringens miljöbudget: ”Tiden för misslyckanden är förbi”

Greenpeace vill påminna Stefan Löfven om det han sade för fem år sedan, den 14 oktober 2014, då han som nytillträdd statsminister vid riksmötets öppnande läste upp den nytillträdda röd-gröna regeringens regeringsförklaring. Det här sade han bland annat:

”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår. /…/ Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar. Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar.”

Många var det nog som hoppades på och förväntade sig att de stora orden skulle ta oss mot ett hållbart samhälle i samklang med klimat och miljö.

Klimatlagen – en central del

Sedan dess har också en hel del hänt. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk där den nya klimatlagen är en central del.

”Det blir olagligt att prioritera bort klimatet” sade vice statsminister Isabella Lövin om lagen som trädde i kraft den första januari 2018. Enligt lagen ska regeringen bedriva ett klimatpolitiskt arbete som ”bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring”.

Det kan mot bakgrund av detta vara lätt att tro att vi är på väg att lösa de utmaningar vi står inför. Men tyvärr, vi har bara tagit de första små stegen. För att nå de globala klimatmålen och begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader krävs enligt FN:s klimatpanel snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke.

Idag, snart fem år efter Stefan Löfvens ord, har Sverige misslyckats att genomföra de långtgående samhällsförändringar som behövs för att vi ska nå klimatmålen:

Utsläppsminskningarna avstannar

För att nå de (lågt satta) svenska klimatmålen, behöver enligt Naturvårdsverket utsläppen minska med mellan fem och åtta procent per år. Istället visar statistik att de snarare ökar.

Enligt det klimatpolitiska rådet räcker inte nuvarande politik för att vi ska nå målen. För varje år som går utan att vi minskar utsläppen, minskar vi vårt handlingsutrymme och de åtgärder som måste till för att hindra katastrofala effekter av global upphettning. Tiden för en successiv, gradvis klimatanpassning har passerat. Vi befinner oss i ett klimatnödläge.

Vi lever som om vi hade fyra jordklot

Sett till vårt ekologiska fotavtryck så förbrukar vi svenskar resurser motsvarande fyra jordklot (om alla levde som vi) och ingen plan existerar för att minska Sveriges överkonsumtion av jordens resurser.

Den svenska självgodheten behöver rannsakas: vår höga utsläppsnivå gör att vi stjäl livsutrymme från morgondagens generationer och vår ohållbara livsstil är något världens fattiga aldrig kan få uppleva utan fullständig ekologisk kollaps för vår planet.

Vi subventionerar och investerar i en fossil värld

Medan Sveriges totala budget för klimat och miljö föreslås bli 12,9 miljarder så uppgår de klimatskadliga subventionerna till nära det tredubbla, 30 miljarder.

Samtidigt tillåts såväl privata som offentliga aktörer så som våra allmänna pensionsfonder att investera åtskilliga miljardbelopp i olje-, kol- och gasbolag vars verksamhet eldar på klimatkrisen.

Läs mer: Regeringens miljö- och klimatbudget på fem minuter

Utöver det finns det planer på expansion av infrastrukturprojekt som Preems oljeraffinaderi, Arlanda flygplats och fossilgasterminalen i Göteborg, som alla riskerar att låsa in oss i fossilberoende, istället för att ta oss ur det.

Vi blundar och kör rakt mot stupet i vad som liknar en förhoppning om att en bro plötsligt ska uppenbara sig och föra oss över och förbi den avgrund mot vilken vi styr.

Att vi under tiden polerar lacken, putsar insidan, och saktar farten gör färden måhända trevligare, men utgör inget hinder mot vår annalkande kraschlandning.

Tid för agerande

Regeringen ska i höst presentera en klimathandlingsplan som visar hur Sverige ska nå klimatmålen. Den behöver innehålla konkreta, genomgripande och avgörande förändringar som genererar stora utsläppsminskningar i närtid.

Tiden för stora och vackra ord är förbi. Det är tid att agera!

Av: Rolf Lindahl, kampanjledare för klimat- och energifrågor, Greenpeace

Läs mer: Grön infrastruktur räddade bostadsområde från översvämningsskador

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.