Från idag gäller Parisavtalet

Klimat Idag, den 4:e november 2016 träder Parisavtalet i kraft. Hittills har 97 länder som står för nästan 70 procent av världens samlade utsläpp ratificerat avtalet.

Att avtalet träder i kraft innebär att ramverket som världens länder beslutade om i Paris i december 2015 blir bindande för de länder som ratificerat avtalet.

Nu på måndag, den 7:e november, börjar Klimatkonventionens tjugoandra partsmöte, COP22, i Marrakech. Det är det första klimattoppmötet sedan mötet i Paris förra året. Tonvikten ligger nu på det tekniska detaljer som behövs för att stödja genomförandet och uppföljningen av klimatavtalet.

En av de frågor Sverige vill driva är arbetet med att utveckla ett bra återrapporteringsystem kopplat till Parisavtalet. En fungerande återrapportering och uppföljning av ländernas olika åtaganden är en förutsättning för att målen ska nås, enligt regeringen. Klimattoppmötet pågår fram till den 18:e november.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.