Från Delegationen för cirkulär ekonomi till Giab

Karriär Andreas Anderholm Pedersen är ny hållbarhetschef på Giab, Godsinlösen AB, under Matilda Jarbins föräldraledighet. Han kommer från Delegationen för cirkulär ekonomi och ser fram emot att arbeta med cirkularitet i praktiken.

Från Delegationen för cirkulär ekonomi till Giab
Andreas Anderholm Pedersen går till Giab från Delegationen för cirkulär ekonomi. Foto: Giab

Grattis till nya jobbet!

– Tack!

Var och med vad jobbade du innan du började på Giab?

– Jag kommer direkt från Delegationen för cirkulär ekonomi där jag arbetat med att stärka den cirkulära omställningen i Sverige – både nationellt, regionalt och lokalt. På Delegationen arbetade jag tillsammans med en mängd olika aktörer från både näringsliv, offentlig sektor, akademi och ideell sektor för att identifiera åtgärder som kan accelerera den cirkulära omställningen i Sverige.

Vad tänkte du när du fick vikariatet?

– Att det kändes väldigt roligt! Och att det är en enorm möjlighet för mig att omsätta de erfarenheter jag har från bland annat Delegationen. Så jag får fortsätta att arbeta mot samma mål – men från en annan plattform som arbetar med detta i praktiken. Det tycker jag känns väldigt spännande!

Vad är överst på agendan för dig just nu?

– Giab är en etablerad aktör i det cirkulära Sverige. Men vi vill växa och bli en tydligare samarbetspartner till de som vill genomföra en cirkulär omställning. Vi ska vara en drivande kraft bakom den cirkulära omställningen i Sverige. Den senaste IPCC-rapporten tydliggjorde att vi måste agera snabbt för att förhindra en klimatkris. Här tror jag att en cirkulär omställning kan spela en avgörande roll.

– Sedan finns det många andra värden som skapas i en cirkulär ekonomi som vi vill bli bättre på att kommunicera, bland annat dess jobbskapande potential, positiva effekter på den biologiska mångfalden och potentialen att minska vattenbrist – alla aktuella problem.

Hur ser du på möjligheterna till ökad cirkularitet i samhället?

– De är oändliga! Jag tror vi bara skrapat på ytan vad gäller den cirkulära potentialen i samhället. Just nu är världen 8,6% cirkulär – så nu gäller det att komma åt resterande 91,4%.

– Sedan tror jag att när folk och organisationer får upp ögonen på kopplingen mellan cirkulär ekonomi och klimatet så kommer möjligheterna till ökad cirkularitet att explodera.

Vilket är ditt bästa cirkularitetstips?

– En cirkulär ekonomi är en långsam ekonomi. För mig innebär det att försöka att inte låta mig bli allt för kontrollerad av mina begär. Och känner jag att jag behöver en produkt så behöver jag inte köpa den nu – utan jag kan vänta tills det dyker upp en begagnad eller återbrukad produkt. Det viktiga är att det samlade värdet av att köpa en återbrukad produkt överstiger värdet av att få en produkt till sig direkt när behovet uppstår.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.