Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Första reningsverket i privat regi

För första gången i Norden läggs skötseln av ett stort avloppsreningsverk ut i privat regi. Det är det Oslos reningsverk Bekkelaget som under 15 år ska drivas av konsortiet Anglian Water. De bygger just nu anläggningen som ska betjäna 350 000 personer.

Bekkelaget, som ligger helt insprängt i berget, är byggt för att klara en fullständig kväve- och fosforrening och i färdigt skick kommer anläggningen att bidra till att vattenkvaliteten i Oslofjorden förbättras avsevärt. Den ska vara klar efter sommaren 2001 och har en byggkostnad på 450 miljoner norska kronor. Bekkelaget byggs av ett konsortium, som består av Purac, Kaldnes Miljø och byggentreprenören Selmer. Det intressanta i sammanhanget är att konsortiet inte bara bygger anläggningen utan också överlåter driften och underhållet till Anglian Water, som är Puracs moderbolag, för en period av 15 år, med option på ytterligare 5 år. Under de två första åren låter man Anglian Water enbart sköta driften, därefter tar de över kontraktet. Detta ger, tillsammans med byggkostnaden, ett totalt kontraktsvärde på 1 000 miljoner norska kronor.

– Det är första gången i Norden en upphandling skett på det här sättet, konstaterar Lars-Ingvar Nilsson, regionchef för Anglian Water Europa & Asien och styrelseordförande för Purac. Det betyder att man fått en upphandling där man vet att vad som sägs om driftskostnaderna är sant.

Spelar ingen roll

Han hävdar att det egentligen inte spelar någon roll om driften sker i privat eller offentlig regi, när det gäller själva skötseln av anläggningen. Det är ändå samma personer som arbetar där. Däremot är det lättare att genomföra förändringar och eventuella rationaliseringar med en privat ledning. En annan fördel är naturligtvis att Oslo vet vad vattenreningen kommer att kosta de närmaste 15 åren.

– Jag är också övertygad om att lösningen totalt blir billigare eftersom den är upphandlad i konkurrens och vi därför har tvingats konkurrera med ett lågt pris och genom att hitta på nya lösningar, säger Lars-Ingvar Nilsson.

Dessutom är kontrakten skrivna så att det Anglian Water och upphandlaren Oslo vatten- och avloppsverk delar på vinsterna av eventuella kostnadsbesparingar efter en inkörningsperiod på två år.

– Det är en lösning för att kunden inte ska uppleva att vi lurat dem och på samma gång en morot för bägge parterna att sänka kostnaderna, säger Lars-Ingvar Nilsson.

Naturlig modell

Att lägga ut skötseln av ett avloppsverk är, enligt honom lika naturligt som att att lägga ut sophanteringen på entreprenad. Anglian Water har också positiva erfarenheter av att ta hand om avloppsreningsverk i bland annat Storbritannien.

– Däremot verkar det råda betydligt större tveksamhet om att lägga ut dricksvattenhanteringen på privata entreprenörer, konstaterar Lars-Ingvar Nilsson, som tror att det beror på att man upplever ett obehag att inte ha full kontroll över dricksvattnet med alla dess hygienkrav.

Ändå är han övertygad om att man med privat regi får större effektivitet och säkerhet. Oslo vatten- och avloppsreningsverk gör kort sagt stora vinster på att lägga ut skötseln av reningsverket Bekkelaget på entreprenad.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.