Fler vill att företag gör mer för att begränsa klimatförändringar

Klimat Det finns ett stort engagemang hos svenskarna för att begränsa klimatförändringarna, samtidigt som allt fler tycker att politiker och företag kan göra mer för klimatet, det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit göra.

Fler vill att företag gör mer för att begränsa klimatförändringar
Svenskarna tycker att företag kan göra mer för att minska utsläppen. Foto: Adobe Stock

I rapporten, Allmänheten om klimatet, har deltagarna fått svara på en enkät om vad de tycker om olika lösningar på klimatfrågan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Johan Bogren, Naturvårdsvverket. Foto: Naturvårdsverket

– Vi gjorde den första undersökningen 2002. Den ger en indikation på vad som är acceptansen kring vissa åtgärder, och om svenskarna anser sig ha tillräckligt med kunskap om klimatet, säger Johan Bogren, chef för Klimatstyrmedelseheten på Naturvårdsverket.

Stort engagemang för att begränsa klimatförändringar

Resultatet visar att 8 av 10 anser att Sverige kan vara med och begränsa klimatförändringarna. Lika många känner att de själva vill göra något för att minska utsläppen.

Exakt vad man kan tänka sig göra spretar men årets resultat visar att fler kan tänka sig att semestra nära istället för att flyga utomlands, samt välja klimatvänliga fonder eller företag för sparande och placering av pengar.

Majoriteten tror på förbud mot klimatskadliga varor

I årets undersökning har respondenterna fått ta ställning till två nya frågor. Den ena handlar om hur de tror att ett helt klimatanpassat samhälle skulle påverka den egna livskvaliteten.

– Det är 4 av 10 som tror att ett klimatanpassat samhälle hade påverkat livskvaliteten positivt och 3 av 10 tror inte att det skulle bli någon skillnad. Det är väldigt positivt att se, det betyder att det finns en god acceptans för att genomföra omställningen, säger Johan Bogren.

Den andra nya frågan handlar om hur svenskarna ser på ett förbud mot varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Där anser en majoritet av svenska folket att denna typ av förbud är bra eller ganska bra.

Svenskarna vill köpa varor som inte skadar klimatet

Undersökningen genomförs vart tredje år och likt tidigare är det även i år en stor del av de tillfrågade som föredrar att köpa varor/tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen.

– Resultatet visar att den finns en hög betalningsvilja och drivkraft från konsumenten, säger Johan Bogren.

Varannan person anser dessutom att företagen bör betala mer för sina utsläpp som påverkar klimatet.

För få alternativ stoppar vissa från att leva klimatsmart

I undersökningen har respondenterna även fått ta ställning till vad som eventuellt hindrar dem från att leva klimatmedvetet.

Av de yngre som svarat är avsaknad av information det största hindret. Invanda beteenden upplevs som större hinder för yngre, högutbildade samt studerande än för övriga. Personer med lägre utbildning tycker att för få klimatmedvetna alternativ är det största hindret.

 Staten och företagen bär klimatansvaret

Sist i enkäten fick personerna lämna egna kommenterar och där handlade en stor del av de svaren om två saker. Dels borde andra länder ta sitt ansvar och dels att staten och företagen borde ta ett större ansvar för klimatfrågan.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.