Coca-Colas svenska anläggning nu klimatcertifierad

Klimat Coca-Colas svenska fabrik är nu klimatcertifierad enligt standarden PAS 2060, en internationell standard för klimatneutralitet. Utsläppen från anläggningen har minskat med 64 procent sedan 2015 – hållbarhetsdirektör Lisa Wahlström berättar hur.

Coca-Colas svenska anläggning nu klimatcertifierad
Hållbarhetsdirektör Lisa Wahlström.

Coca-Colas svenska produktionsanläggning, som ligger i Jordbro söder om Stockholm, kan nu titulera sig klimatneutral. Företaget Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), som driver fabriken, har klimatcertifierat anläggningen enligt den internationella standarden PAS 2060.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Certifieringen innebär bland annat tredjepartskontroll av vissa utsläppsminskningar däribland tjänsteresor. Enligt standarden ska minst 95 procent av en anläggnings utsläpp tas med i beräkningarna.

– För PAS 2060-certifieringen av produktionsanläggningen omfattas utsläppen i Scope 1 och 2 för fabriken, alla affärsresor som SC-medarbetare på CCEP i Sverige har gjort, samt alla resor till och från jobbet för våra medarbetare, berättar hållbarhetsdirektör Lisa Wahlström.

Knepigare med jobbresorna

Data över affärsresorna samlas in och verifieras av revisionsföretaget Lloyds. När det gäller resorna till och från arbetet är det knepigare.

– Det är något vi har börjat titta närmare på. För att minska utsläppen från jobbresorna kommer vi arbeta med utbildning och uppmuntran för att medarbetare ska välja cykel, samkörning eller kommunala färdmedel med flera.

Klimatutsläppen har minskat

Anläggningen har minskat sina utsläpp med 64 procent i absoluta tal sedan 2015. Eftersom produktionen samtidigt ökat har utsläppen per liter dryck minskat något mer – med 68 procent. Målet till 2030 är en ytterligare minskning med 30 procent, och netto-noll i hela värdedekedjan till 2040.

– Målet för 2030 har godkänts av SBTi (Science Based Targets Iniviative) för att vara i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet. På vår fabrik i Jordbro fokuserar vi nu främst på att minska utsläppen ytterligare för det som relaterar till vår vattenanvändning. Vårt mål är att bygga ett slutet system för sköljning där vatten renas och återanvänds om och om igen, säger Lisa Wahlström.

Förnybara bubblor gav stor effekt

För att minska sina utsläpp har CCEP bland annat arbetat med energieffektivisering, och lyckats minska energianvändningen i anläggningen med 13 procent. Men den allra största effekten har bytet av bubblor i dryckerna.

– Det som har haft stört effekt på vårt klimatavtryck är att vi börjat använda oss av grön koldioxid vid kolsyresättning av våra drycker, vilket inte bidrar till ny koldioxid i atmosfären, samt förnybar el, säger Lisa Wahlström.

Klimatkompensation krävs

Alla utsläpp är ju inte borta från produktionen, vilket innebär att företaget klimatkompenserar.

– De utsläpp som återstår i produktionsanläggningen klimatkompenserar vi för genom att köpa Gold Standard-certifierade utsläppsrätter från ett skogsplanteringsprojekt i Colombia. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete mot netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja och koncern, säger Lisa Wahlström.

En av två certifierade

Den svenska anläggningen är en av två i koncernen som certifierats enligt PAS 2060, målet är att ytterligare fyra anläggningar ska bli klimatneutrala enligt standarden till år 2023.

Fakta

Lisa Wahlströms tips för att minska företagets klimatutsläpp

Kartlägg och förstå dina utsläpp Börja med de lågt hängande frukterna vilket ger skjuts och energi för alla anställda. Uthållighet och målmedvetet arbete över tid. Arbetet måste genomsyra hela organisationen så att det inte är en enskild miljöchef som arbetar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.