Flaskvattnet ger mest plast

mikroplast Flaskvatten innehåller mer plastpartiklar än kranvatten. Det berättar Kala Senathirajah, som gjort Världsnaturfondens rapport om den mikroplast vi människor får i oss.

Flaskvattnet ger mest plast

Kala Senathirajah har studerat mikroplast i födoämnen och rapporterat att vi människor får i oss motsvararande ett kreditkort i veckan. Mikroplast består av plastbitar som är mindre än fem millimeter.  Världsnaturfonden, WWF, som har beställt studien, har redan rapporterat att vattnet vi dricker ger mest plastpartiklar.

I det som WWF presenterat framgår inte att flaskvattnet ger mest plast, även om andra rapporter visar att det är så.

Läs mer: Plast är vardagsmat för människor

Nu bekräftar Kala Senathirajah att även WWF-rapporten som hon varit huvudansvarig för pekar mot att flaskvattnet är huvudkällan.

Här följer den översatta mejlkonversationen mellan Kala Senathirajah och Miljö & Utveckling:

Vad säger du om skillnaden mellan kran- och flaskvatten?

”Allt som publicerats fram till idag visar att det finns fler plastpartiklar i flaskvatten än i kranvatten. Storleken är också viktig när påverkan på hälsa ska bedömas Antalet partiklar och storleken hänger ihop, så att antalet ökar när storleken minskar. Det ger också anledning till oro.(Kommentar: mindre partiklar beräknas vara farligare för hälsan.)”

Kan rapporten  ge en grund för rekommendationer? 

 ”Målet med studien var att fastställa det genomsnittliga globala intaget. På så sätt ger den en generell bild av läget. För att ge specifika rekommendationer till konsumenter behövs fler studier. Konsumenterna utsätt förmodligen för en viss sorts vatten till största delen. Varje konsument befinner sig därför i specifik situation, med vatten från en speciell vattenleverantör, med olika risk vad gäller mikroplast. Därför behövs mer noggranna studier.”

Vilken är den övergripande slutsatsen av studien?

”Mikroplast finns i maten vi äter, det vi dricker och i luften vi andas. Baserat på vad vi vet idag intar människor i snitt fem gram mikroplast i veckan. Vatten verkar vara källan till det största antalet partiklar, räknat utifrån det begränsade antal födoämnen som studerats.

Det finns alltså brist på kunskap inom många områden. En omedelbar satsning på globalt samarbete vore därför bra.  Ett effektivt svar på problemet med plastföroreningar i marin miljö kräver det.

Stater måste också kunna ställas till svars för de miljoner ton plast som hamnar i världshaven varje år. Det första steget för att åtgärda problemet är att regeringar världen runt kommer överens om ett bindande avtal om plastföroreningar.”

Kala Senathirajah forskar vid australiensiska University of Newcastle.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.