Exporterat e-avfall stort miljöproblem

Kasserade elektroniska produkter som lämnas in i Europa exporteras som begagnat gods och avfall till Asien och Afrika, där hållbara återvinningssystem ofta saknas. Det visar en ny rapport från Swedwatch.

Export av begagnad elektronik är laglig och kan ha positiva effekter eftersom produkternas livslängd förlängs. Att skicka e-avfall till utvecklingsländer är däremot inte tillåtet enligt EUs transportkontrollförordning. Trots detta visar Swedwatchs genomgång av deklarerade genomsnittsvärden att lasterna kan innehålla e-avfall. Ett exempel som ges i rapporten är de elva ton bärbara datorer som exporterades från Sverige till Ghana under 2007. För dessa produkter var det deklarerade genomsnittsvärdet 86 kronor, något som kan tyda på att det är e-avfall som går på export.

Information saknas

Elkretsen, servicebolag för företag med producentansvar, garanterar att de produkter som tas om hand återvinns och inte säljs vidare som begagnat gods. Sara Nordbrand, som skrivit rapporten, berättar att kasserad elektronik även samlas in av aktörer som valt att ta sitt producentansvar genom egna insamlingssystem och av organisationer som skickar elektronik som donationer till exempelvis Indien. Dock har man på Swedwatch inte fått tag på ytterligare information om hur aktörerna utanför systemet agerar. I rapporten efterfrågas större kontroll från myndigheter.

– Elektroniska produkter innehåller ofta en rad miljö- och hälsofarliga ämnen som måste omhändertas på rätt sätt, men vår studie visar att EU-länderna bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter i länder som Ghana, Nigeria, Kina och Indien. EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, måste omgående utöka kontrollen för att förhindra olaglig export, säger Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare på Svenska kyrkan och ordförande i Swedwatch.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.