EU-svepet: Avskogning i fokus under miljörådsmöte

EU Som vanligt är det mycket som händer inom EU. Parlamentet har bland annat röstat ja till ett nytt miljöprogram och mer hållbara regler för batterier. Dessutom ska Sveriges miljöminister Annika Strandhäll (S) diskutera avskogning och andra klimatfrågor i Bryssel.

EU-svepet: Avskogning i fokus under miljörådsmöte
I veckan ska EU:s miljöråd diskutera avskogning.

Förra veckan var det hög aktivitet inom EU i samband med att de presenterade sin plan på hur Europa ska göra sig oberoende från rysk olja och gas. Fokus ska ligga på klimatet, var kommissionen överens om när de lade fram sin plan. Om det kommer att ske får framtiden utvisa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men inom EU är det aldrig lugn och ro. Även denna vecka har bjudit på stora ord och viktiga beslut kopplat till klimatet. Här är veckans EU-svep:

Europaparlamentet vill se mer hållbara batteriregler

Batterier har en avgörande roll i övergången till en cirkulär och klimatneutral ekonomi. Det slog flera EU-parlamentariker fast under förra veckans debatt om utformningen av nya batterireglerna.

Förslaget, som kommissionen lade fram i december 2020, syftar till att modernisera batterilagstiftningen samt bidra till elektrifieringen. Avsikten är att uppnå EU:s klimatmål genom att främja en cirkulär ekonomi och minska den negativa påverkan som batterier har på människor och miljö.

Dagen efter debatten röstade parlamentet ja till förslaget. Slutresultatet blev 584 röster för, 67 emot och 40 nedlagda röster. Nu väntar förhandlingar.

Simona Bonafé var en av de EU-parlamentariker som uttalade sig. 

”För första gången i europeisk lagstiftning fastställer batteriförordningen en holistisk uppsättning regler för att styra en hel livscykel, från design till slutet av sin livslängd. Detta skapar ett nytt tillvägagångssätt för att öka batteriernas cirkularitet, sade hon.

Utöver strängare krav på hållbarhet föreslog parlamentsledamöterna införandet av en ny kategori av batterier för lätta transportmedel, som elskotrar och elcyklar. De vill även att batterier i bärbara apparater, som smartphones, ska utformas på ett sätt så att de är lätta att byta ut. Vidare föreslår de miniminivåer av återvunnet bly, litium och nickel från avfall för återanvändning i nya batterier, samt strängare krav på batteriinsamling.

Stort miljöprogram antas av EU-parlamentet

Parlamentet godkänner EU:s nya miljöprogram som ska sträcka sig fram till 2030. Programmet har som syfte att påskynda övergången till en klimatneutral och cirkulär ekonomi.

Med 553 röster för, 130 emot och 7 nedlagda röster godkände EU-parlamentet på torsdagen förra veckan unionens åttonde miljöprogram (EAP), som ska vägleda EU:s miljöpolitik utifrån den europeiska gröna given.

I programmet ingår det ett bindande ramverk för övervakning och rapportering av medlemsländernas arbete med att fasa ut fossila bränslen. Det ingår även att EU ska ta fram ett slutdatum för fossila subventioner samt en metod för att identifiera miljöskadliga subventioner.

Annika Stranhäll (S) deltar i stora miljömöten

Sveriges klimat – och miljöminister Annika Strandhäll ska på onsdagen delta i ett möte med Virginijus Sinkevičius, EU:s kommissionär för miljö, havs och fiske.

De ska bland annat diskutera vilka frågor inom miljöområdet som kan bli viktigast när Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. De ska även prata om de förslag som EU-kommissionen planerar att lägga fram under våren, som kemikalier och förpackningar.

På torsdagen ska Annika Strandhäll även delta i ett EU:s miljörådsmöte. De förslag som kommer att lyftas under mötet är; förslag till ny förordning om batterier, klimaträttsakterna i Fit for 55, avskogning och förgröning av den europeiska planeringsterminen.

Så förhåller sig Sverige till förslagen

Inför ett möte i Europeiska unionens råd överlämnar regeringen alltid en dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller uppgifter kring vad rådet förväntas göra samt förslag på svenska ståndpunkter.

I den dagordning som lämnats över inför torsdagens miljörådsmöte framgår att Sverige välkomnar samtliga förslag, utöver förslaget om avskogning.

Kommissionens målsättning med förslaget är att minska avskogningen och utarmning av skogar som konsumtion och produktion inom EU. Så här skriver regeringen om hur Sverige förhåller sig till EU:s lagförslag om avskogning:

”I den nuvarande utformningen bedömer Regeringen att de föreslagna definitionerna av ”utarmning av skogar” och ”hållbara avverkningsförfaranden” innebär en detaljreglering, är otydliga och skulle ge upphov till godtyckliga bedömningar som riskerar att leda till svårigheter i genomförandet, och därmed bör omformuleras eller utgå”

Läs dagordningen här. 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.