EU-förbud mot PFAS i brandskum ett steg närmare

Kemikalier Den europeiska kemikaliemyndighetens Echas kommitté för samhällsekonomisk analys skriver i ett yttrande att ett omfattande EU-förbud mot PFAS i brandsläckningsskum är motiverat.

EU-förbud mot PFAS i brandskum ett steg närmare
Foto: Adobe Stock

Det är motiverat att införa ett omfattande förbud mot per- och polyfluoralkylsubstanser, PFAS, i brandsläckningsskum. Det anser Den europeiska kemikaliemyndighetens Echas kommitté för samhällsekonomisk analys, SEAC, som nu har lämnat sitt slutgiltiga yttrande i frågan. Om förbudet införs skulle det innebära att utsläppen av PFAS i miljön skulle kunna minska med 13 200 ton under de 30 kommande åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

SEAC anser att det föreslagna förbudet mot marknadsföring, användning och formulering av PFAS i brandsläckningsskum sannolikt är den mest lämpliga åtgärden för att hantera riskerna med PFAS. Kommittén skriver att den inför sitt yttrande tagit hänsyn både till tillgängliga alternativ, fördelarna med förbudet och med dess negativa konsekvenser och samhällskostnader.

Förbud allt mer sannolikt

Kommitténs yttrande innebär att ett EU-omfattande förbud mot PFAS i brandskum blir allt mer sannolikt. SEACs yttrande kommer efter att kommittén RAC, Committee for risk assessment, också yttrat sig positivt kring ett förbud. RAC ansvarar för att bedöma kemikaliers risker för människors hälsa och miljön.

Efter antagandet av SEAC:s yttrande förbereder ECHA det gemensamma yttrandet från båda kommittéerna för publicering och skickar det tillsammans med begränsningsförslaget till Europeiska kommissionen.

Kommissionen kommer sedan att besluta om en begränsning är nödvändig. Om så är fallet kommer den att lägga fram ett förslag om ändring av listan över förbjudna ämnen i i den så kallade bilaga 17 i Reach-förordningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.