Oro kring PFAS-förbudet i riksdagen

Kemikalier Sverige och ett antal EU-länder föreslog tidigare i år att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds för försäljning inom EU. Förslaget får sannolikt mycket stora konsekvenser för många företag. Nu har frågan börjat diskuteras i Riksdagen. Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) menar bland att PFAS-frågan inte bara kan lösas i EU, utan måste hanteras globalt.

Oro kring PFAS-förbudet i riksdagen
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa presenterade i februari ett krav från Sverige, Nederländerna, Danmark, Tyskland och Norge att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds för försäljning inom EU. PFAS sär ett samlingsnamn för per- och polyfluoralkylämnen och förekommer i ett stort antal ämnen. PFAS bryts inte ner naturligt och lagras därför i miljön vilket gör att ämnet förekommer i mätbara halter över hela Jorden.

Enligt experter som Miljö & Utveckling pratat med kommer förslaget, om det går igenom EU:s processer, att få enorm effekt på Svenska och Europeiska företag då PFAS finns i ett mycket stort antal produkter och tillämpningar. Uppskattningsvis handlar det om mer än 10 000 kemiska ämnen.

Just konsekvenserna för svenska företag har nu börjat oroa svenska rikdsdagsledamöter. Bland annat har Beatrice Timgren (SD) ställt en skriftlig fråga till Miljöminister Romina Pourmokhtari om hur hon och regeringen kommer att agera för att implementeringen av PFAS-förbudet inte kompromissar med svenska företags konkurrenskraft.

I sin fråga konstaterar Beatrice Timgren att förslaget visserligen tar hänsyn till undantag under en övergångsperiod, men menar att det trots dessa undantag är uppenbart att de inte helt skyddar företagens konkurrenskraft.

”Industrin uttrycker oro över tidsramen för genomförandet, som kan vara för snäv för att hinna hitta lämpliga ersättningsmaterial och noggrant identifiera alla nödvändiga kemiska föreningar innan förbudet träder i kraft”, skriver hon.

Känner sig trygg med processen

I sitt svar påpekar miljöministern att det just nu pågår ett offentligt samråd där intressenter kan lämna synpunkter fram till den 25 september. Hon säger också att uppmärksamheten kring förslaget fått så stor uppmärksamhet att hon känner sig trygg med att samråden och kommittéernas bedömningar ger goda möjligheter att identifiera de undantag som behövs.

Romina Pourmokhtari skriver slutligen att PFAS inte bara kan lösas på EU-nivå utan måste hanteras globalt.

”Dels för att PFAS är rörliga ämnen som inte känner några gränser utan transporteras globalt i miljön, dels för att företag i och utanför EU ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför är det viktigt att verka för att PFAS hanteras på ett liknande sätt globalt, framför allt genom att ämnena listas för utfasning under Stockholmskonventionen för persistenta organiska ämnen.”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.