EU: 32 procent förnybar energi 2030

Energi EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om ett bindande mål för den förnybara energisektorn fram till år 2030.

EU: 32 procent förnybar energi 2030
Hans Blomberg

Den nya överenskommelsen om att 32 procent av den energi vi använder ska vara förnybar år 2030, innebär näsan en fördubbling från dagens nivåer, som ligger på 17 procent.

Enligt Euractiv var det framför allt Tyskland som blockerade en högre målsättning, då landet meddelat att de inte ville stöjda ett mål över 32 procent förnybar energi till 2030.

Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om att målsättningen inom transportsektorn är satt till 14 procent år 2030, vilket innebär en fördubbling från nuvarande siffror. Till dess ska även 3,5 procent av de 14 procenten innefatta avancerade biobränslen som är tillverkade från andra källor än grödor.

Svebio ger ris

– Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samtidigt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio och fortsätter:

– Resultatet av politiken på transportområdet blir onödigt stora koldioxidutsläpp. Det är illa både för klimatet, europeisk industriutveckling och försörjningstryggheten. EU missar att använda befintlig jordbruksmark i träda för att ersätta vårt stora beroende av importerad fossil bensin och diesel. Man missar därmed också att ge ökad sysselsättning och inkomster på landsbygden i EU. Den europeiska så kallade miljörörelsen får ta en stor del av skulden för att det blivit så illa och för ökade klimatutsläpp mot vad det annars hade blivit.

Läs mer: Miljöpartiet vill se ett industrikliv

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.