nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kristdemokraterna
Vilken miljöpolitik vill riksdagspartierna föra? Missa inte Miljö & Utvecklings valguide.

Miljöpartiet vill se ett industrikliv

Industrikliv och energirådgivare hos kommunerna finns med på Miljöpartiets lista över miljösatsningar.

  • Annons 1

Stina Bergström talar sig varm för energirådgivare hos kommunerna, under ett morgonmöte nära Riksdagshuset.

Vilken är den viktigaste miljöpolitiska frågan?

– Klimatet har varit vår prioriterade fråga i många år. Vi jobbar också med artutrotningen.

Vilka är de viktigaste förändringarna av skatterna?

– Vi vill se en översyn av styrmedlen för att minska livsmedlens miljöpåverkan och ett avståndsbaserat reseavdrag. Vi vill också att de som hyr och delar ska få skatteavdrag.

Vilka nya lagar vill ni se?

– Vi hade önskat ett ordentligt regelverk för att återvinna textil. En skärpt skogsvårdslag som ska in under miljöbalken är också viktig.

Vad ska göras åt luftkvaliteten i städerna?

– Miljözoner är ett sätt. Vi vill ha en dubbdäcksavgift eller skatt också. Sedan har vår miljöminister just presenterat en strategi med en fördubbling av kollektivtrafiken, gång och cyklande.

Hur blir det med de 16 miljömålen till år 2020?

– Det är allvarligt att de inte nås. Om vi tittar på skyddet av skogen, så vill vi öka anslaget.

Vad behövs för att nå klimatmålen från Paris?

– Vi fick igenom vårt vallöfte om ett klimatpolitiskt ramverk. Nu har vi vår klimatfärdplan med över 140 förslag.

Vad ska utgöra energiförsörjningen i Sverige?

– Vi vill se ordentliga satsningar på vindkraft och biogas. Vi ska inte ha någon kärnkraft.

Hur kan kommunernas klimatarbete förenklas?

– Vi vill se energirådgivare i alla kommuner. Och Klimatklivet ska få fortsätta.

Vad föreslår MP för att förenkla för företag som satsar på hållbarhet?

– Vi har initiativet Industriklivet med pengar för innovation och utveckling.

Hur ser transportpolitiken ut framöver?

– Vårt mål är att vi ska vara fossilfria inom vägtrafiken till år 2030. Vi ska också fördubbla kollektivtrafiken. Flyget blir tuffare, för vi kan inte alls använda de drivmedel vi har idag.

Vad bör göras på kemikalieområdet framöver?

– Förekomsten av kadmium är en allvarlig hälsofråga och därför driver MP på för att återinföra en handelsgödselskatt. Vi måste också gå före med nationell lagstiftning när EU:s lagar inte räcker till.

Hur vill ni göra med VA-verken, som kräver stora investeringar framöver?

– Kommunerna har inte haft rätt att använda VA-avgifterna för investeringar och därför behövs en regeländring.

Vad ska göras för att rädda Östersjön?

– Övergödningsproblematiken påverkas av en skatt på handelsgödsel som vi vill se. Sedan är det absolut nödvändigt med samarbete och där måste Sverige ta täten.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.