EU:s transportöverenskommelse långt under det svenska transportmålet

Biobränsle Efter flera års förhandlingar inom EU, och med EU:s medlemsländer, har en transportöverenskommelse nåtts. Biodrivmedlens andel i transportsektorns sätts till 14 procent till 2030, långt ifrån det svenska transportmålet på 70 procent koldioxidreduktion.

EU:s transportöverenskommelse långt under det svenska transportmålet
Pixabay

– Äntligen har vi ett beslut, efter långa förhandlingar där positionen till slut skiftat till förmån för den svenska positionen. Men det räcker inte, och EU lägger begränsningar på utveckling av många biodrivmedel, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet har fört fram att biodrivmedel inte skall placeras in i en godtycklig benämning, utan klimatpåverkan på drivmedlet skall vara avgörande, utifrån ett livcykelperspektiv.

Nationella begränsningar 

Överenskommelsen ger även medlemsländerna möjlighet att sätta nationella begränsningar på produktion av biodrivmedel.

– Det är beklagligt att EU sätter så låga klimatmål för transportsektorn, och ger medlemsländerna en möjlighet att komma undan. Men samsyn som svenska Parlamentariker över partigränserna, som näringslivet tvärs över drivmedelsintressen, och svenska politiker visat i denna fråga lovar gott för framtiden, menar Jakob Lagercrantz.

Läs mer: Skalbagge löser utsläppsproblem från dieselmotorer

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.