Enklare miljöprövning ska hjälpa företagen

Kortare handläggningstider och en enklare miljöprövning utan att miljökraven sänks. Det ska bli resultatet av en proposition om effektivare miljöprövning som regeringen lämnat till riksdagen.

Det kan ofta vara krångligt och tidskrävande att få miljötillstånd. Det är bland annat när ett företag vill ändra på eller bygga ut sin verksamhet som det blir problem. Då måste tillståndsmyndigheterna ompröva hela verksamheten, inklusive delar som redan är prövade sedan tidigare. Det här vill regeringen råda bot på genom nya regler som innebär att endast den planerade ändringen prövas.

– Både näringslivet och miljön vinner på att prövningen anpassas till den sökta ändringen, säger miljöminister Lena Sommestad.

Färre prövas

Regeringens prövning vid nyetablering av större verksamheter som exempelvis fabriker och vattenkraftverk kommer också att inskränkas. Enligt förslaget ska endast stora infrastrukturprojekt och anläggningar som sysslar med kärnteknik eller kärnbränsle genomgå en obligatorisk prövning. Regeringen förbehåller sig att i vissa fall även granska de övriga verksamheterna. En annan nyhet är att mindre vattenverksamheter inte längre behöver få tillstånd av miljödomstolen. Det räcker med att de anmäls till länsstyrelsen. Utformningen av miljökonsekvensbeskrivningar ska också ses över, enligt den nya propositionen.

Oförändrade miljömål

Målet är att miljöprövningen ska bli så snabb och effektiv som möjligt. Effektiviseringen kommer att ske på det administrativa planet och miljö- och hälsoskyddsmålen förblir oförändrade.

–Vi vill få bort onödigt krångel för företag som ska starta och ändra en verksamhet. Däremot rubbar vi inte på kraven om att skydda miljön och människors hälsa, förklarar Lena Sommestad.

Det är tänkt att lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti i år.

Näringslivet inte nöjda

I dag drar handläggningen av miljötillstånd ibland ut i flera år. Förhoppningsvis ska man kunna korta ned den tiden med några månader.

– För näringslivet är detta ett litet, men mycket efterlängtat steg i rätt riktning, säger Ingela Bendrot, ansvarig för frågor som rör hållbar tillväxt på Svenskt näringsliv.

Men det är inte tillräckligt för att Svenskt näringsliv ska vara helt nöjda. Bland annat oroar de sig för att svenska företag fortfarande kommer att ha en mycket långsam handläggning i jämförelse med andra länder med lika höga miljökrav, vilket kan vara en konkurrensnackdel. Svenskt näringsliv vill också avskaffa miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter som inte har betydande miljöpåverkan.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter